Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 21 października 2020

Nowi członkowie Rady Dialogu Społecznego

  |   Pałac Prezydencki | Uroczystość powołania nowych członków strony rządowej w skład Rady Dialogu Społecznego Pałac Prezydencki | Uroczystość powołania nowych członków strony rządowej w skład Rady Dialogu Społecznego Pałac Prezydencki | Uroczystość powołania nowych członków strony rządowej w skład Rady Dialogu Społecznego Pałac Prezydencki | Uroczystość powołania nowych członków strony rządowej w skład Rady Dialogu Społecznego Pałac Prezydencki | Uroczystość powołania nowych członków strony rządowej w skład Rady Dialogu Społecznego Pałac Prezydencki | Uroczystość powołania nowych członków strony rządowej w skład Rady Dialogu Społecznego Pałac Prezydencki | Uroczystość powołania nowych członków strony rządowej w skład Rady Dialogu Społecznego Pałac Prezydencki | Uroczystość powołania nowych członków strony rządowej w skład Rady Dialogu Społecznego Pałac Prezydencki | Uroczystość powołania nowych członków strony rządowej w skład Rady Dialogu Społecznego Pałac Prezydencki | Uroczystość powołania nowych członków strony rządowej w skład Rady Dialogu Społecznego Pałac Prezydencki | Uroczystość powołania nowych członków strony rządowej w skład Rady Dialogu Społecznego

Bardzo trudny czas pandemii koronawirusa jest takim momentem w naszych dziejach,  który wymaga szczególnego nacisku na dialog społeczny, wymaga wzajemnego zrozumienia, współdziałania, solidarności podkreślał Andrzej Duda, który powołał dziś nowych członków Rady Dialogu Społecznego.

 

Zgodnie z wnioskiem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego Prezydent powołał w skład Rady Dialogu Społecznego nowych członków strony rządowej:

  • Jarosława Gowina – Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii,
  • Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki,
  • Adama Niedzielskiego – Ministra Zdrowia,
  • Olgę Semeniuk – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, jako przedstawiciela ministra właściwego do spraw pracy odpowiedzialnego za dialog.

– Rada Dialogu Społecznego służy temu, aby w taki sposób była w Polsce realizowana polityka, by rzeczywiście służyła ona społeczeństwu i była realizowana dla społeczeństwa, a to najlepiej możliwe jest na drodze dialogu – akcentował Prezydent.

___________

Powołana przez ustawę z 27 sierpnia 2015 r. Rada Dialogu Społecznego jako forum trójstronnej współpracy zastąpiła Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych. W skład RDS ze strony społecznej wchodzą przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców, stronę rządową reprezentują wskazani członkowie Rady Ministrów, przedstawiciele ministra pracy i ministra finansów. Funkcję przewodniczącego pełnią rotacyjnie przez rok przedstawiciele każdej ze stron – związkowców, pracodawców i rządu.

Poleć znajomemu