Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 12 października 2021

Zmiany w składzie Kapituły Orderu Orła Białego

w sali w belwederze prezydent i ministrowie stoją na przeciwko członków kapituły   |   Belweder | Uroczystość dokonania zmian w składzie Kapituły Orderu Orła Białego Belweder | Uroczystość dokonania zmian w składzie Kapituły Orderu Orła Białego Belweder | Uroczystość dokonania zmian w składzie Kapituły Orderu Orła Białego Belweder | Uroczystość dokonania zmian w składzie Kapituły Orderu Orła Białego Belweder | Uroczystość dokonania zmian w składzie Kapituły Orderu Orła Białego Belweder | Uroczystość dokonania zmian w składzie Kapituły Orderu Orła Białego Belweder | Uroczystość dokonania zmian w składzie Kapituły Orderu Orła Białego Belweder | Posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego pod przewodnictwem Wielkiego Mistrza Orderu Odrodzenia Polski Belweder | Posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego pod przewodnictwem Wielkiego Mistrza Orderu Odrodzenia Polski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nowo powołanym członkom Kapituły Orderu Orła Białego: Michałowi Kleiberowi i Irenie Zofii Romaszewskiej, powołanym na kolejną kadencję, oraz Wojciechowi Roszkowskiemu.

 

Prof. dr hab. Wojciech Roszkowski został uhonorowany Orderem Orła Białego postanowieniem Prezydenta RP w 2020 r., w uznaniu znamienitych zasług w popularyzowaniu i upowszechnianiu wiedzy naukowej, za zaangażowanie na rzecz kształtowania społeczeństwa obywatelskiego i działalność publiczną.

 

W uroczystości uczestniczyli członkowie Kapituły Orderu Orła Białego, Szef Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych oraz Sekretarze Stanu w Kancelarii Prezydenta RP: Andrzej Dera, Wojciech Kolarski i Adam Kwiatkowski oraz Bogusław Nizieński, który w związku z zakończeniem kadencji Kanclerza Orderu Orła Białego otrzymał z rąk Prezydenta RP podziękowania za dotychczasową współpracę.

 

Następnie odbyło się posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego pod przewodnictwem Wielkiego Mistrza Orderu Odrodzenia Polski – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

 

Członkowie Kapituły dokonali wyboru Kanclerza Orderu Orła Białego, którym został prof. Michał Kleiber.

Sekretarzem Kapituły została wybrana Irena Zofia Romaszewska.

Poleć znajomemu