Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 26 października 2016

Nominacje profesorskie w Pałacu Prezydenckim

  |   Prezydent wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) Prezydent wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) Prezydent wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) Prezydent wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) Prezydent wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) Prezydent wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) Prezydent wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) Prezydent wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) Prezydent wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) Prezydent wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) Prezydent wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) Prezydent wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) Prezydent wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) Prezydent wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) Prezydent wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) Prezydent wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) Prezydent wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) Prezydent wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) Prezydent wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) Prezydent wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) Prezydent wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) Prezydent wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) Prezydent wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP)

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

 

Akty nominacyjne otrzymali:

 

 

1.     

Pan Jan ADAMOWSKI

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2.     

Pani Anna BARSKA
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Opolski

3.     

Pan Jerzy BARTNICKI
profesor nauk technicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

4.     

Pan Krzysztof BEDNAREK
profesor sztuk muzycznych

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w  Łodzi

5.     

Pan Jan BŁĘCKI
profesor nauk fizycznych

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

6.     

Pan Adam BRZOZOWSKI
profesor nauk prawnych
Uniwersytet Warszawski

7.     

Pan Felicjan BYLOK
profesor nauk społecznych
Politechnika Częstochowska

8.     

Ksiądz Ireneusz CELARY
profesor nauk teologicznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach

9.     

Pan Włodzimierz CHOROMAŃSKI
profesor nauk technicznych
Politechnika Warszawska

10. 

Pan Sławomir CIEŚLAK
profesor nauk prawnych
Uniwersytet Łódzki

11. 

Pan Krzysztof CYREK
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

12. 

Pani Grażyna CZAJA-BULSA
profesor nauk medycznych
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

13. 

Pan Jacek CZAPUTOWICZ
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Warszawski

14. 

Pan Marcin CZERWIŃSKI
profesor nauk biologicznych

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

15. 

Pani Elżbieta CZYKWIN
profesor nauk społecznych
Chrześcijańska Akademia Teologiczna
w Warszawie

16. 

Pani Małgorzata DĄBROWSKA
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Łódzki

17. 

Pan Józef DZIECHCIARZ
profesor nauk ekonomicznych
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

18. 

Pan Józef FRĄŚ
profesor nauk technicznych
Politechnika Poznańska

19. 

Pan Krzysztof GÓRECKI
profesor nauk technicznych
Akademia Morska w Gdyni

20. 

Pani Agnieszka GROMKOWSKA-MELOSIK
profesor nauk społecznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

21. 

Pan Marek HETMAŃSKI
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

22. 

Pan Andrzej HORBAN
profesor nauk medycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny

23. 

Pan Nikołaj IWANOW
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Opolski

24. 

Pan Marek IWAŃSKI
profesor nauk technicznych
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

25. 

Ksiądz Marek JAGODZIŃSKI
profesor nauk teologicznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

26. 

Pan Wiesław JAMROŻEK
profesor nauk społecznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

27. 

Pan Jan JARACZ
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

28. 

Pan Adam JÓŹWIK
profesor nauk technicznych
Uniwersytet Łódzki

29. 

Pan Lesław JUSZCZAK
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie

30. 

Ksiądz Witold KAWECKI
profesor nauk teologicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

31. 

Pan Mariusz KLENCKI
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

32. 

Pan Józef KNAP
profesor nauk medycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny

33. 

Pan Wacław KOCHMAN
profesor nauk medycznych
Gdański Uniwersytet Medyczny

34. 

Pani Jolanta KOWALEWSKA-DĄBROWSKA
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Gdański

35. 

Pan Artur KRĘŻEL
profesor nauk biologicznych
Uniwersytet Wrocławski

36. 

Pan Krzysztof KRUPIŃSKI
profesor nauk matematycznych
Uniwersytet Wrocławski

37. 

Pani Maria KWIATKOWSKA-RATAJCZAK
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

38. 

Pan Piotr LAUDAŃSKI
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

39. 

Ksiądz Janusz LEMAŃSKI
profesor nauk teologicznych
Uniwersytet Szczeciński

40. 

Pan Roman LEPPERT
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy

41. 

Pani Danuta LEŚNIEWSKA
profesor nauk technicznych
Politechnika Koszalińska

42. 

Pan Jakub LEWICKI
profesor nauk technicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

43. 

Pan Wojciech LISIK
profesor nauk medycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny

44. 

Pani Małgorzata ŁOBOZ
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Wrocławski

45. 

Pan Wojciech  MACYK

profesor nauk chemicznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

46. 

Pan Wojciech MAŁOLEPSZY
profesor sztuk plastycznych
Akademia Sztuk Pięknych  w Warszawie

47. 

Pani Ewa MOJS
profesor nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

48. 

Pani Zdzisława MOKRANOWSKA
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

49. 

Pan Marcin MONIUSZKO
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

50. 

Pan Franciszek MROCZKO
profesor nauk społecznych
Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania

 i Przedsiębiorczości

51. 

Pan Sebastian MRÓZ
profesor nauk technicznych
Politechnika Częstochowska

52. 

Pan Piotr MUCHOWSKI
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

53. 

Pani Elżbieta NIEMIRYCZ
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Gdański

54. 

Pan Paweł NOWAK
profesor nauk chemicznych

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

w Krakowie

55. 

Pani Dominika NOWIS
profesor nauk medycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny

56. 

Pani Jadwiga OKRASSA
profesor sztuk plastycznych
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

57. 

Pan Tomasz OKRUSZKO
profesor nauk technicznych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

58. 

Pan Michał OSTROWICKI
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

59. 

Pani Zdzisława OWSIAK
profesor nauk technicznych
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

60. 

Pan Aleksiej PAMIATNYCH
profesor nauk fizycznych

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

61. 

Pan Waldemar PATKOWSKI
profesor nauk medycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny

62. 

Pan Krzysztof PAWAŁOWSKI
profesor nauk matematycznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

63. 

Pan Marcin PIETRZYKOWSKI
profesor nauk leśnych

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

64. 

Pan Kazimierz PITYŃSKI
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

65. 

Pani Bożena PŁONKA-SYROKA
profesor nauk humanistycznych

Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

66. 

Pani Ewa POLAK
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Gdański

67. 

Ksiądz Jarosław POPŁAWSKI
profesor nauk teologicznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

68. 

Pan Marek PYDA
profesor nauk chemicznych

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

69. 

Pani Jadwiga RACHTAN
profesor nauk medycznych

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie

70. 

Pan Janusz SKOWRON
profesor sztuk muzycznych
Uniwersytet Rzeszowski

71. 

Pani Barbara SKOWRONEK
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

72. 

Pani Barbara SOSIEŃ
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

73. 

Pani Joanna SOSNOWSKA
profesor nauk humanistycznych
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie

74. 

Pan Zbigniew STAWROWSKI
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

75. 

Pani Barbara STOCZEWSKA
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

76. 

Pan Krzysztof SZABAT
profesor nauk technicznych
Politechnika Wrocławska

77. 

Pani Maria SZCZEPAŃSKA
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

78. 

Pan Tomasz SZYDEŁKO
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

79. 

Pan Jerzy SZYŁAK
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Gdański

80. 

Pan Piotr ŚLĘZAK
profesor nauk prawnych
Uniwersytet Śląski w Katowicach

81. 

Pan Andrzej ŚMIEJA
profesor nauk prawnych
Uniwersytet Wrocławski

82. 

Pani Izabela ŚWIĘCICKA
profesor nauk biologicznych
Uniwersytet w Białymstoku

83. 

Pan Kazimierz ŚWIRYDOWICZ
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

84. 

Pani Elżbieta TRAFNY
profesor nauk medycznych
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

85. 

Pani Maria TROJANEK
profesor nauk ekonomicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

86. 

Pani Barbara TRZEBICKA
profesor nauk chemicznych

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

87. 

Pani Jadwiga TURŁO
profesor nauk farmaceutycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny

88. 

Pani Anna WARDA
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Łódzki

89. 

Pan Tomasz WĘGRZYN
profesor nauk technicznych
Politechnika Śląska

90. 

Pani Wiesława WIDŁAK
profesor nauk medycznych

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział

w Gliwicach

91. 

Pani Agnieszka WIERZBOWSKA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

92. 

Pan Grzegorz WILCZYŃSKI
profesor nauk biologicznych

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

93. 

Pan Adam WINDAK
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

94. 

Pan Włodzimierz WOŁOSIUK
profesor nauk teologicznych
Chrześcijańska Akademia Teologiczna
w Warszawie

95. 

Pani Anna ZALEWSKA
profesor nauk społecznych
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
w Warszawie

96. 

Pan Szczepan ZAPOTOCZNY
profesor nauk chemicznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

97. 

Pan Krzysztof ZUBA
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Opolski

98. 

Pan Piotr ZWIERZCHOWSKI
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy
 

99. 

Pan Waldemar ŻENDZIAN
profesor nauk technicznych

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

 w Warszawie

 

Poleć znajomemu