Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 8 marca 2017

Prezydent wręczył nominacje profesorskie

  |   Nominacje profesorskie odebrało z rąk prezydenta 64 naukowców Nominacje profesorskie odebrało z rąk prezydenta 64 naukowców Nominacje profesorskie odebrało z rąk prezydenta 64 naukowców Nominacje profesorskie odebrało z rąk prezydenta 64 naukowców Nominacje profesorskie odebrało z rąk prezydenta 64 naukowców Nominacje profesorskie odebrało z rąk prezydenta 64 naukowców Nominacje profesorskie odebrało z rąk prezydenta 64 naukowców Nominacje profesorskie odebrało z rąk prezydenta 64 naukowców Nominacje profesorskie odebrało z rąk prezydenta 64 naukowców Nominacje profesorskie odebrało z rąk prezydenta 64 naukowców Nominacje profesorskie odebrało z rąk prezydenta 64 naukowców Nominacje profesorskie odebrało z rąk prezydenta 64 naukowców Nominacje profesorskie odebrało z rąk prezydenta 64 naukowców Nominacje profesorskie odebrało z rąk prezydenta 64 naukowców Nominacje profesorskie odebrało z rąk prezydenta 64 naukowców Nominacje profesorskie odebrało z rąk prezydenta 64 naukowców Nominacje profesorskie odebrało z rąk prezydenta 64 naukowców Nominacje profesorskie odebrało z rąk prezydenta 64 naukowców

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Uroczystość odbyła się w środę w Pałacu Prezydenckim.

 

Akty nominacyjne otrzymali:

 

1.     

Pan Mirosław ANIOŁ
profesor nauk biologicznych
Uniwersytet Przyrodniczy  we Wrocławiu

2.     

Pan Marcin ARCISZEWSKI
profesor nauk weterynaryjnych
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

3.     

Pan Seweryn BLANDZI
profesor nauk humanistycznych

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

4.     

Pan Wojciech BRANICKI
profesor nauk biologicznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
5.     
Pan Stanisław BRZEZIŃSKI
profesor nauk ekonomicznych
Politechnika Częstochowska

6.     

Pan Janusz BUJAK
profesor nauk technicznych

Przedsiębiorstwo Projektowo-Montażowe PROMONT w Bydgoszczy

7.     

Pan Andrzej CZAJOWSKI
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Wrocławski

8.     

Pani Marianna CZAPLICKA
profesor nauk technicznych

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

9.     

Pan Jerzy DAJKA
profesor nauk fizycznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach

10. 

Pani Agnieszka DOBROWOLSKA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

11. 

Pan Rafał DRWIŁA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
12. 
Pan Piotr GAŁECKI
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

13. 

Pan Andrzej GARBACZ
profesor nauk technicznych
Politechnika Warszawska

14. 

Pani Iwona GRABSKA-LIBEREK
profesor nauk medycznych

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

15. 

Pan Romuald GRZYBOWSKI
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Gdański

16. 

Ksiądz Tadeusz GUZ
profesor nauk humanistycznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

17. 

Pani Beata HEJMANOWSKA
profesor nauk technicznych

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica  w Krakowie

18. 

Pan Marcin HOFFMANN
profesor nauk chemicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

19. 

Pan Jerzy JAKUBOWICZ
profesor nauk medycznych

Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

20. 

Pan Prot JARNUSZKIEWICZ
profesor sztuk plastycznych
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

21. 

Pani Elżbieta JUNG
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Łódzki

22. 

Pan Grzegorz JURAS
profesor nauk o kulturze fizycznej

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

23. 

Pan Tomasz KLUPA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

24. 

Pan Jacek KOPROWICZ
profesor sztuk filmowych

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera  w Łodzi

25. 

Pan Dariusz KOPYCIŃSKI
profesor nauk technicznych

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

26. 

Pan Maciej KOZAK
profesor nauk fizycznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

27. 

Pani Krystyna KRZYŻANOWSKA
profesor nauk ekonomicznych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

28. 

Pan Andrzej KUDRA
profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Łódzki-emerytowany profesor

29. 

Pan Mariusz KUŚMIERCZYK
profesor nauk medycznych
Instytut Kardiologii w Warszawie

30. 

Pani Ewa LEŚ
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Warszawski

31. 

Pan Marek LEWITOWICZ
profesor nauk fizycznych

Grand Accélérateur National d'Ions Lourds Caen, Francja

32. 
Pan Krzysztof MALAGA
profesor nauk ekonomicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

33. 

Pan Mieczysław MEJOR
profesor nauk humanistycznych

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

34. 

Pani Krystyna MITOSEK-SZEWCZYK
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

35. 

Pan Jarosław MIZERA
profesor nauk technicznych
Politechnika Warszawska

36. 

Pan Grzegorz MOTYKA
profesor nauk społecznych

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

37. 

Ksiądz Leon NIEŚCIOR
profesor nauk teologicznych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

38. 

Pani Ewa OGRODZKA-MAZUR
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach

39. 

Pan Krzysztof PAWLACZYK
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

40. 

Pan Roman PFITZNER
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

41. 

Pan Paweł PIĄTKIEWICZ
profesor nauk medycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny

42. 

Pani Mirosława PIETRUCZUK
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

43. 

Pani Agnieszka PIWOWAR
profesor nauk farmaceutycznych
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

44. 

Pani Ewa POPKO
profesor nauk fizycznych
Politechnika Wrocławska

45. 

Pan Józef PORAYSKI-POMSTA
profesor nauk humanistycznych
emerytowany profesor
Uniwersytet Warszawski

46. 

Pan Stanisław PRUSEK
profesor nauk technicznych

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

47. 

Pan Czesław PUCHALSKI
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Rzeszowski

48. 

Pan Zbigniew RYBAK
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

49. 

Pan Tadeusz STEPINSKI
profesor nauk technicznych

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica  w Krakowie

50. 
Pan Krzysztof SZCZUBIAŁKA
profesor nauk chemicznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

51. 

Pan Jan SZCZYPKA
profesor sztuk plastycznych
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

52. 

Pan Maciej SZYMCZAK
profesor nauk ekonomicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

53. 

Ksiądz Stefan SZYMIK
profesor nauk teologicznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

54. 

Pan Dawid TALER
profesor nauk technicznych

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

55. 

Ksiądz Jan TURKIEL
profesor nauk teologicznych
Akademia Pomorska w Słupsku

56. 

Pan Piotr WĘGRZYN
profesor nauk medycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny

57. 

Pan Krzysztof WOŹNIAK
profesor nauk medycznych

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

58. 

Pan Jerzy WTOREK
profesor nauk technicznych
Politechnika Gdańska

59. 

Pan Andrzej WYSMOŁEK
profesor nauk fizycznych
Uniwersytet Warszawski

60. 

Pan Yevhen YASHCHYSHYN
profesor nauk technicznych
Politechnika Warszawska

61. 

Pani Bożena ZABIEGAŁA
profesor nauk chemicznych
Politechnika Gdańska

62. 

Ksiądz Marian ZAJĄC
profesor nauk teologicznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

63. 

Pani Anna ZDZIENNICKA
profesor nauk chemicznych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

64. 

Pan Zbigniew ZIĘTEK
profesor nauk medycznych

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

Poleć znajomemu