Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 26 stycznia 2016

Prezydent wręczył nominacje profesorskie

  |   Prezydent wręczył nominacje profesorskie Prezydent wręczył nominacje profesorskie Prezydent wręczył nominacje profesorskie Prezydent wręczył nominacje profesorskie Prezydent wręczył nominacje profesorskie Prezydent wręczył nominacje profesorskie Prezydent wręczył nominacje profesorskie Prezydent wręczył nominacje profesorskie Prezydent wręczył nominacje profesorskie Prezydent wręczył nominacje profesorskie Prezydent wręczył nominacje profesorskie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył we wtorek w Pałacu Prezydenckim akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

 

Gratulując nowo mianowanym profesorom, prezydent powiedział, że to wielkie osiągniecie i niezwykły moment w życiu naukowca. – Wiem, że przeszliście Państwo długą drogę, żeby ten tytuł zdobyć – powiedział Andrzej Duda.


- Teraz przed Państwem nadal wielka misja składająca się z dwóch elementów: po pierwsze, z pracy naukowej jako takiej, po drugie, z opieki nad młodymi naukowcami – zaznaczył prezydent.


Prezydent zachęcał profesorów do odwagi w pielęgnowaniu wewnętrznego poczucia wolności naukowej. – W nauce jest tak, że każdy pogląd, nawet ten najbardziej kontrowersyjny zasługuje na debatę i dyskusję – podkreślił.

 

W uroczystości uczestniczyli Szef KPRP Małgorzata Sadurska, Sekretarz Stanu - Szef Gabinetu Prezydenta RP Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu Krzysztof Szczerski oraz Dyrektor Generalny Grażyna Ignaczak-Bandych. Obecny był także Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.

 

Akty nominacyjne otrzymali: 

 

1.     

Pan Michał BANASZAK
profesor nauk fizycznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

2.     

Pan Mirosław BARAN
profesor nauk matematycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 

3.     

Pan Adam BARYLSKI
profesor nauk technicznych
Politechnika Gdańska
 

4.     

Pani Barbara BOGOŁĘBSKA
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Łódzki
 

5.     

Pan Andrzej CIESZANOWSKI
profesor nauk medycznych

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Warszawie
 

6.     

Pan Stanisław CZAJA
profesor nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 

7.     

Pan Zbigniew CZERSKI
profesor nauk fizycznych
Uniwersytet Szczeciński
 

8.     

Pan Jarosław CZYŻ
profesor nauk biologicznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 

9.     

Pani Agnieszka DOBRZYŃ
profesor nauk biologicznych

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

10. 

Pan Jarosław FIGWER
profesor nauk technicznych
Politechnika Śląska w Gliwicach
 

11. 

Pani Janina FRAS
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Wrocławski
 

12. 

Pan Andrzej GAŁGANEK
profesor nauk społecznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

13. 

Pan Wojciech GORCZYCA
profesor nauk humanistycznych
Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej
 

14. 

Pan Czesław GRAJEWSKI
profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie
 

15. 

Pan Włodzimierz GUT 
profesor nauk medycznych

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

 

16. 

Pani Barbara GUTKOWSKA
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 

17. 

Pani Dorota HECK
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Wrocławski
 

18. 

Pan Andrzej INDRZEJCZAK
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Łódzki
 

19. 

Pan Wojciech JAKUBOWSKI
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Warszawski
 
20. 
Pani Renata KALICKA
profesor nauk technicznych
Politechnika Gdańska
 

21. 

Pani Barbara KAMIŃSKA
profesor nauk medycznych
Gdański Uniwersytet Medyczny
 

22. 

Pani Katarzyna KARPIŃSKA-SZAJ
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 

23. 

Pan Jacek KNOPEK
profesor nauk społecznych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

24. 

Pan Jan KOCHANOWSKI
profesor nauk medycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny
 

25. 

Pan Witold KULESZA
profesor nauk prawnych
Uniwersytet Łódzki
 

26. 

Pan Ryszard KUTYŁOWSKI
profesor nauk technicznych
Politechnika Wrocławska
 

27. 

Pani Maria LISSOWSKA
profesor nauk ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

28. 

Pani Maria ŁABANOWSKA
profesor nauk chemicznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 

29. 

Pani Anna ŁABNO
profesor nauk prawnych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 

30. 

Pan Piotr ŁADZIŃSKI
profesor nauk medycznych

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

31. 

Pani Anna MARKOWSKA
profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

32. 

Pan Sławomir MIELCAREK
profesor nauk fizycznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

33. 

Pani Barbara MIKOŁAJCZYK
profesor nauk prawnych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 

34. 

Pan Krzysztof MORAWSKI
profesor nauk medycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny
 

35. 

Pan Wiesław NOWIŃSKI
profesor nauk technicznych

Agencja do Spraw Nauki, Technologii i Badań  w Singapurze

 

36. 

Pan Marek OSTROWSKI
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Łódzki
 

37. 

Pan Aleksander PANASIUK
profesor nauk ekonomicznych
Uniwersytet Szczeciński
 

38. 

Pan Waldemar PARUCH
profesor nauk społecznych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

39. 

Pan Jerzy PIOTROWSKI
profesor nauk technicznych
Politechnika Świętokrzyska
 

40. 

Pan Aleksander PIWEK
profesor nauk technicznych
Politechnika Gdańska
 

41. 

Pan Zbigniew PŁUŻEK
profesor sztuk muzycznych

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

w Warszawie
 

42. 

Pani Halina PODSIADŁO
profesor nauk technicznych
Politechnika Warszawska
 

43. 

Pan Łukasz POHL
profesor nauk prawnych
Uniwersytet Szczeciński
 

44. 

Pan Jan PROSTKO-PROSTYŃSKI
profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

45. 

Pan Piotr PRZYBYŁOWSKI
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 

46. 

Pani Małgorzata PYDA
profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

47. 

Pan Jan RABIEJ
profesor nauk technicznych
Politechnika Śląska w Gliwicach
 

48. 

Pani Wanda ROMAN
profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

49. 

Pan Wiesław RZOŃCA
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Warszawski
 

50. 

Pan Nicholas SEKUNDA
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Gdański
 

51. 

Ksiądz Edward SIENKIEWICZ
profesor nauk teologicznych
Uniwersytet Szczeciński
 

52. 

Pan Jerzy STELMASIAK
profesor nauk prawnych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

53. 

Pani Jolanta SUPIŃSKA-MODZELEWSKA

profesor nauk społecznych

Uniwersytet Warszawski
 

54. 

Pani Anna SURDACKA
profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

55. 

Pan Adam SZELĄG
profesor nauk technicznych
Politechnika Warszawska
 

56. 

Pani Jolanta SZEMPRUCH
profesor nauk społecznych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

57. 

Pan Janusz TOMIDAJEWICZ
profesor nauk ekonomicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 

58. 

Pani Teodora TRACZEWSKA
profesor nauk technicznych
Politechnika Wrocławska
 

59. 

Pan Chi TRAN
profesor nauk technicznych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

60. 

Pan Mariusz WIĘCKOWSKI
profesor nauk biologicznych

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

61. 

Pan Marian WNUK
profesor nauk humanistycznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

62. 

Pani Ewa ZALEWSKA
profesor nauk technicznych

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

63. 

Pani Joanna ZARZECKA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 

64. 

Pani Bogna ZIARKIEWICZ-WRÓBLEWSKA

profesor nauk medycznych

Warszawski Uniwersytet Medyczny
 

65. 

Pani Teresa ŻEBROWSKA
profesor sztuk plastycznych

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

w Krakowie.
 

 

Poleć znajomemu