Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 30 stycznia 2018

Prezydent przyjął ślubowanie od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego

  |   Prezydent przyjął ślubowanie nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego Prezydent przyjął ślubowanie nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego Prezydent przyjął ślubowanie nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego Prezydent przyjął ślubowanie nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego Prezydent przyjął ślubowanie nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego Prezydent przyjął ślubowanie nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego Prezydent przyjął ślubowanie nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego Prezydent przyjął ślubowanie nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego Prezydent przyjął ślubowanie nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego

Jarosław Wyrembak, nowo wybrany przez Sejm RP uchwałą z dnia 26 stycznia 2018 r., sędzia Trybunału Konstytucyjnego złożył wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ślubowanie.

 

Jarosław Wyrembak jest profesorem nadzwyczajnym, na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz na w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Po wyborach parlamentarnych w 2015 r., został wybrany przez Sejm na stanowisko sędziego Trybunału Stanu. Pracował  też między innymi w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w Naczelnej Izbie Lekarskiej  oraz w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP. W 2011 r. został powołany przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza. Uchwałą Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 8 grudnia 2016 r., został powołany w skład Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2017-2020. 26 stycznia 2018 r. został wybrany przez Sejm RP na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

 

 

Poleć znajomemu