Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 6 lutego 2018

„Nauka jest motorem budowy silnego państwa”

  |   Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim

- Chciałbym, abyście przynieśli Państwo do Polski nagrodę Nobla – zwrócił się Prezydent Andrzej Duda do profesorów, którym we wtorek w Pałacu Prezydenckim wręczył akty nominacyjne.

 

Prezydent RP pogratulował profesorom „wejścia do  naukowej elity, nie tylko naszego kraju, ale i do elity światowej nauki”.  Dziękując za wysiłek, który naukowcy wkładają w badania, Prezydent prosił jednocześnie, by nigdy nie stracili wiary, że warto zaryzykować  i podważać utarte przekonania.

 

Zachęcał też nowo mianowanych profesorów, by u młodych ludzi „nigdy nie hamowali odwagi, (...) takiej naukowej śmiałości”. - Żebyście wręcz zachęcali ich do naukowej śmiałości, zachęcali ich do naukowej odwagi - mówił Prezydent.

 

– To nauka jest motorem budowania silnego państwa – dodał Andrzej Duda. (BZ)

 

 

Akty nominacyjne otrzymali: 

 

1. Pan Krzysztof CENDROWSKI
profesor nauk medycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

2. Pan Bogusław CYGANEK
profesor nauk technicznych
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

3. Pan Dominik DOROSZ
profesor nauk technicznych
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

4. Pan Grzegorz DWORACKI
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 

5. Pani Grażyna FIRLIT-FESNAK
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Warszawski

 

6. Pani Magdalena FRĄC
profesor nauk rolniczych
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

 

7. Pan Krzysztof  KEMPA
profesor nauk fizycznych
Boston College, Stany Zjednoczone

 

8. Pan Jarosław KIERKUŚ
profesor nauk medycznych
Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

 

9. Pan Kazimierz KIK
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

10. Pani Anna KOZIOŁ
profesor nauk chemicznych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

11. Pan Tomasz KOZŁOWSKI
profesor nauk technicznych
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

 

12. Pani Danuta KRUK
profesor nauk fizycznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

13. Pan Wacław KUCZMIK
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

14. Pan Krzysztof ŁABUZEK
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

15. Pani Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA
profesor nauk technicznych
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

16. Pani Joanna MIKA
profesor nauk medycznych
Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

 

17. Pani Iwona MORKUNAS
profesor nauk biologicznych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

18. Pan Marek MURIAS
profesor nauk farmaceutycznych
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 

19. Pan Andrzej NOWAKOWSKI
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 

20. Pan Józef PASTUSZKA
profesor nauk technicznych
Politechnika Śląska

 

21. Pan Maciej PASZYŃSKI
profesor nauk technicznych
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

22. Pani Katarzyna PERNAL
profesor nauk fizycznych
Politechnika Łódzka

 

23. Pani Wiesława PIEKARSKA
profesor nauk technicznych
Politechnika Częstochowska

 

24. Pani Dorota PIJANOWSKA
profesor nauk technicznych
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

25. Pan Jerzy ROJEK
profesor nauk technicznych
Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

26. Pani Dorota SKOTARCZAK
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

27. Pan Stanisław SPODZIEJA
profesor nauk matematycznych
Uniwersytet Łódzki

 

28. Pan Maciej SYPEK
profesor nauk fizycznych
Politechnika Warszawska

 

29. Pan Marek SZKLARCZYK
profesor nauk chemicznych
Uniwersytet Warszawski

 

30. Pan Krzysztof SZYMANOWICZ
profesor sztuk plastycznych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

31. Pan Radosław ŚPIEWAK
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

32. Pan Tadeusz  TELEJKO
profesor nauk technicznych
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

33. Pan Jacek TRELIŃSKI
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

34. Pani Renata URBAN-CHMIEL
profesor nauk weterynaryjnych
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

35. Pan Krzysztof WALKOWIAK
profesor nauk technicznych
Politechnika Wrocławska

 

36. Pan Marek WENDORFF
profesor nauk o Ziemi
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

37. Pan Artur WYMYSŁOWSKI
profesor nauk technicznych
Politechnika Wrocławska

 

38. Pani Monika ZAŁĘSKA-RADZIWIŁŁ
profesor nauk technicznych
Politechnika Warszawska

 

39. Pani Katarzyna ZIEMNICKA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 

40. Pan Włodzimierz ZIENIUTYCZ
profesor nauk technicznych
Politechnika Gdańska

Poleć znajomemu