Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 7 marca 2018

Prezydent wręczył nominacje profesorskie

  |   Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. 

 

Lista nowo mianowanych profesorów:

 

Pani Iwona BOJAR

profesor nauk medycznych

Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

 

Pan Tomasz BOROWSKI

profesor nauk chemicznych

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni

im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

 

Pan Adam BRAŃSKI

profesor nauk technicznych

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

 

Pan Piotr CERANOWICZ

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Pan Michał DASZYKOWSKI

profesor nauk chemicznych

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Pani Maria DUDZIAK

profesor nauk medycznych

Gdański Uniwersytet Medyczny

 

Pan Rafał DZIADZIUSZKO

profesor nauk medycznych

Gdański Uniwersytet Medyczny

 

Pan Aleksander GARLICKI

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Pan Andrzej GONTARZ

profesor nauk technicznych

Politechnika Lubelska

 

Pan Przemysław GRZEGORZEWSKI

profesor nauk technicznych

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

Pan Krzysztof GRZYWNOWICZ

profesor nauk biologicznych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Pan Witold GULBIŃSKI

profesor nauk technicznych

Politechnika Koszalińska

 

Pan Przemysław GUZIK 

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 

Pani Katarzyna GUZIŃSKA-USTYMOWICZ

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

Pan Krzysztof JAMROZIAK

profesor nauk medycznych

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

 

Pani Barbara JÓZEFIK

profesor nauk społecznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Pan Ireneusz KAROLEWSKI

profesor nauk społecznych

Uniwersytet Wrocławski

 

Pan Grzegorz KOŃCZAK

profesor nauk ekonomicznych

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

Pani Monika KOSTERA

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Pan Stanisław KOWALCZYK

profesor nauk ekonomicznych

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Pan Maciej KUMOR

profesor nauk technicznych

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

w Bydgoszczy

 

Pan Mirosław LEDWOSIŃSKI

profesor sztuk plastycznych

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera

w Łodzi

 

Pani Aleksandra LESIAK

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

Pani Dominika MAISON

profesor nauk społecznych

Uniwersytet Warszawski

 

Pan Janusz MAJCHEREK

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Pani Beata MEDYŃSKA-GULIJ

profesor nauk o Ziemi

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Pani Zofia MICHALEWSKA

profesor nauk medycznych

Miejskie Centrum Medyczne im. K. Jonschera w Łodzi

 

Pan Dariusz NAWROT

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Pani Ewa NOWAK 

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Pan Jan NOWIŃSKI

profesor nauk fizycznych

Politechnika Warszawska

 

Pani Maria OLSZOWSKA

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Pan Piotr OPROCHA

profesor nauk matematycznych

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Pani Anna PERELOMOVA

profesor nauk fizycznych

Politechnika Gdańska

 

Pani Barbara PIETRUSZKA

profesor nauk rolniczych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Pan Mariusz PUSZCZEWICZ

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 

Pani Małgorzata RADWAN-OCZKO

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 

Pan Oimahmad RAHMONOV

profesor nauk o Ziemi

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Pani Danuta ROMAN-LIU

profesor nauk technicznych

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

Pan Ryszard SKOWRON

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Pan Daniel SŁYŚ

profesor nauk technicznych

Politechnika Rzeszowska

 

Pan Jakub STELINA

profesor nauk prawnych

Uniwersytet Gdański

 

Pan Rafał STOJKO

profesor nauk medycznych

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

Pan Krzysztof SZMIDT

profesor nauk społecznych

Uniwersytet Łódzki

 

Pan Marek SZYRYK

profesor sztuk filmowych

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera

w Łodzi

 

Pan Tomasz ŚLIWIŃSKI

profesor nauk biologicznych

Uniwersytet Łódzki

 

Pan Andrzej TUCHOWSKI

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Zielonogórski

 

Pan Andrzej URBANIAK

profesor nauk technicznych

Politechnika Poznańska

 

Pan Maciej URBANOWSKI

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Pan Andrzej WAŚKO

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Pani Marzena WEŁNICKA-JAŚKIEWICZ

profesor nauk medycznych

Gdański Uniwersytet Medyczny

 

Pan Krzysztof WOJDYGA

profesor nauk technicznych

Politechnika Warszawska

 

Pan Aleksander WOŹNY

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Wrocławski

 

Pani Iwona WYBRAŃSKA

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Poleć znajomemu