Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 25 kwietnia 2018

Nominacje profesorskie w Pałacu Prezydenckim

  |   Nominacje profesorskie w Pałacu Prezydenckim Prezydent Andrzej Duda, który wręczył w środę akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki, gratulował profesorom wejścia do naukowej elity Prezydent Andrzej Duda, który wręczył w środę akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki, gratulował profesorom wejścia do naukowej elity Prezydent Andrzej Duda, który wręczył w środę akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki, gratulował profesorom wejścia do naukowej elity Prezydent Andrzej Duda, który wręczył w środę akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki, gratulował profesorom wejścia do naukowej elity Prezydent Andrzej Duda, który wręczył w środę akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki, gratulował profesorom wejścia do naukowej elity Prezydent Andrzej Duda, który wręczył w środę akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki, gratulował profesorom wejścia do naukowej elity Prezydent Andrzej Duda, który wręczył w środę akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki, gratulował profesorom wejścia do naukowej elity Prezydent Andrzej Duda, który wręczył w środę akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki, gratulował profesorom wejścia do naukowej elity Prezydent Andrzej Duda, który wręczył w środę akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki, gratulował profesorom wejścia do naukowej elity Prezydent Andrzej Duda, który wręczył w środę akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki, gratulował profesorom wejścia do naukowej elity Prezydent Andrzej Duda, który wręczył w środę akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki, gratulował profesorom wejścia do naukowej elity Prezydent Andrzej Duda, który wręczył w środę akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki, gratulował profesorom wejścia do naukowej elity Prezydent Andrzej Duda, który wręczył w środę akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki, gratulował profesorom wejścia do naukowej elity Prezydent Andrzej Duda, który wręczył w środę akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki, gratulował profesorom wejścia do naukowej elity Prezydent Andrzej Duda, który wręczył w środę akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki, gratulował profesorom wejścia do naukowej elity

Prezydent Andrzej Duda, który wręczył w środę akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki, gratulował profesorom wejścia do naukowej elity.

 

- To zawsze ogromny trud i w jakimś sensie zwieńczenie lat pracy – mówił, podkreślając, że tytuł profesorski nie oznacza podsumowania kariery, a wręcz przeciwnie jest zobowiązaniem. - Dziękuję Państwu, że ten trud włożyliście, że osiągnęliście swoją pracą ten niezwykły poziom – zaznaczył Andrzej Duda.

 

Akty nominacyjne otrzymali:

 

1.  Pan Marcin ADAMCZAK
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

2.  Pan Robert CIBOROWSKI
profesor nauk ekonomicznych
Uniwersytet w Białymstoku

 

3.  Pan Włodzimierz CIESIELCZYK
profesor nauk technicznych
Politechnika Krakowska

 

4.  Pan Janusz DATTA
profesor nauk technicznych
Politechnika Gdańska

 

5.  Pan Roman DĄBROWSKI
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

6.  Pan Wojciech DĘBSKI
profesor nauk o Ziemi
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

7.  Pani Agnieszka DZIUBA
profesor nauk humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

8.  Pani Dorota FOPP-BAYAT
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

9.  Pan Wojciech FRANUS
profesor nauk technicznych
Politechnika Lubelska

 

10.  Pan Andrzej FRĄCKOWIAK
profesor nauk technicznych
Politechnika Poznańska

 

11.  Pani Katarzyna GLIŃSKA-LEWCZUK
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

12.  Pan Andrzej GRUDKA
profesor nauk fizycznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

13.  Pani Anna JAKUBOWSKA
profesor nauk medycznych
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

14.  Pan Grzegorz JERKIEWICZ
profesor nauk chemicznych
Uniwersytet Queen's w Kingston Kanada

 

15.  Pan Stanisław JĘDRZEJEWSKI
profesor nauk społecznych
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

 

16.  Pan Piotr JUSZKIEWICZ
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

17.  Pani Anna KISS
profesor nauk farmaceutycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny


18.  Pan Cezary KWIATKOWSKI
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


19.  Pani Grażyna LISOWSKA
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach


20.  Pani Barbara MAŁECKA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


21.  Pan Przemysław MARCINIAK 
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach


22.  Pan Stanisław MAZUR
profesor nauk o Ziemi
Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie


23.  Ksiądz Leszek MISIARCZYK
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


24.  Pan Marcin MOLSKI
profesor nauk chemicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


25.  Pani Agnieszka MROZIK
profesor nauk biologicznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach


26.  Pani Krystyna NAGRODZKA-GODYCKA
profesor nauk technicznych
Politechnika Gdańska


27.  Pan Janusz NICZYPORUK
profesor nauk prawnych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


28.  Pan Szymon OLSZANIEC
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


29.  Pani Katarzyna PAWLACZYK-GABRIEL
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu


30.  Pan Ireneusz PIELECHA
profesor nauk technicznych
Politechnika Poznańska


31.  Pani Dorota PIOTROWSKA
profesor nauk farmaceutycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi


32.  Pan Jarosław PORAZINSKI
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


33.  Pan Witold POSADOWSKI
profesor nauk technicznych
Politechnika Wrocławska


34.  Pan Marek RUBEL
profesor nauk fizycznych
Królewski Instytut Technologiczny w Szwecji


35.  Pan Andrzej SAPIJA
profesor sztuk filmowych
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi


36.  Pan Tomasz SIKORSKI
profesor sztuk plastycznych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach


37.  Pani Joanna SKRĘT-MAGIERŁO
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Rzeszowski


38.  Pan Paweł SKRZYPEK
profesor sztuk muzycznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


39.  Pan Michał STRZELECKI
profesor nauk technicznych
Politechnika Łódzka


40.  Pani Jolanta SUJECKA 
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Warszawski


41.  Pan Jerzy SUŁKO
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


42.  Pan Jan SZEWIECZEK
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach


43.  Pan Jerzy SZYMANIUK
profesor sztuk muzycznych
Uniwersytet Zielonogórski


44.  Pan Andrzej SZYMONIK
profesor nauk społecznych
Politechnika Łódzka


45.  Pan Zbigniew ŚLIWIŃSKI
profesor nauk o zdrowiu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach


46.  Pani Hanna TRĘBACZ
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Lublinie


47.  Pan Piotr WAŁĘGA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


48.  Pan Roman WIDASZEK
profesor sztuk muzycznych
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach


49.  Pani Karina WIECZOREK
profesor nauk biologicznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach


50.  Pan Tomasz WIŚNIEWSKI
profesor nauk technicznych
Politechnika Warszawska


51.  Pan Marek ZAJĄCZKOWSKI
profesor nauk o Ziemi
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie


52.  Pan Tomasz ZUBILEWICZ
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

W uroczystości wzięli też udział Szef Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska i Sekretarz Stanu w KPRP Andrzej Dera.

(KG)

Poleć znajomemu