Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 21 czerwca 2018

Prezydent wręczył nominacje profesorskie

  |   Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
  

Akty nominacyjne otrzymali:


1.  Pan Adam BARCZYK
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach


2.  Pan Jarosław BARSKI
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

3.  Pan Artur BARTOSZEWICZ
profesor nauk matematycznych
Politechnika Łódzka

 

4.  Pani Anna BEM-BORUCKA
profesor sztuk plastycznych
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

5.  Pan Paweł BILSKI
profesor nauk fizycznych
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

 

6.  Pani Anna BOCZKOWSKA
profesor nauk technicznych
Politechnika Warszawska

 

7.  Pani Agnieszka BRODOWSKA
profesor nauk o zdrowiu
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

8.  Pani Joanna BZÓWKA
profesor nauk technicznych
Politechnika Śląska

 

9.  Pan Krzysztof CICHOSZ
profesor sztuk filmowych
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

 

10.  Pan Roman CIURYŁO
profesor nauk fizycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

11.  Pan Krzysztof CPAŁKA
profesor nauk technicznych
Politechnika Częstochowska


12.  Pani Beata CZARNECKA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu


13.  Pan Piotr CZEKAJ
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

14.  Pani Agnieszka DROSDZOL-COP
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

15.  Pani Jolanta EJSMONT-KARABIN
profesor nauk biologicznych
Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

16.  Pan Grzegorz GODLEWSKI
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Warszawski

 

17.  Pan Jacek GOŁASZEWSKI
profesor nauk technicznych
Politechnika Śląska w Gliwicach

 

18.  Pan Maciej GONCIARZ
profesor nauk medycznych
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Barbary w Sosnowcu

 

19.  Pan Tomasz GOŚLIŃSKI
profesor nauk farmaceutycznych
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 

20.  Pani Urszula GRZYBOWSKA-CHLEBOWCZYK
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

21.  Pani Beata GUTAROWSKA
profesor nauk technicznych
Politechnika Łódzka

 

22.  Pan Krzysztof JANKOWSKI
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

23.  Pan Stanisław JARMOSZKO
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

24.  Pan Jarosław KALINKA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

25.  Pani Agnieszka KAŁAMAJSKA
profesor nauk matematycznych
Uniwersytet Warszawski

 

26.  Pani Bernarda KAZANOWSKA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 

27.  Pan Tomasz KEMPA
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

28.  Pan Wojciech KLOC
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

29.  Pan Janusz KNOROWSKI
profesor sztuk plastycznych
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

30.  Pan Andrzej KONON
profesor nauk o Ziemi
Uniwersytet Warszawski

 

31.  Pan Bartosz KORCZOWSKI
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Rzeszowski

 

32.  Pan Edward KOWALCZYK
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

33.  Pani Małgorzata KOWALSKA
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

34.  Pani Katarzyna KOZIAK
profesor nauk o zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

35.  Pan Marek KOZIŃSKI
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

36.  Pan Krzysztof KUBIAK
profesor nauk weterynaryjnych
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

37.  Pan Wojciech KUDYBA
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

38.  Pani Alina KUŁAKOWSKA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

39.  Pan Zdzisław KURCZYŃSKI
profesor nauk technicznych
Politechnika Warszawska

 

40.  Pan Przemysław MAKAROWICZ
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

41.  Pan Wojciech MARCZAK
profesor nauk chemicznych
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu

 

42.  Pani Hanna MARKIEWICZ
profesor nauk społecznych
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej  w Warszawie

 

43.  Pan Józef MITKA
profesor nauk biologicznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

44.  Pan Marek MODEL
profesor sztuk plastycznych
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

45.  Pan Romuald MOSDORF
profesor nauk technicznych
Politechnika Białostocka

 

46.  Pan Marcin MYCKO
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

47.  Pani Magdalena NIEDZIELSKA
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

48.  Pan Robert NOWAKOWSKI
profesor nauk chemicznych
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

49.  Pani Bożena OLSZEWSKA
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Opolski

 

50.  Pan Joachim OSIŃSKI
profesor nauk społecznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

51.  Pan Marcin PALUSIAK
profesor nauk chemicznych
Uniwersytet Łódzki

 

52.  Pan Paweł PARZUCHOWSKI
profesor nauk chemicznych
Politechnika Warszawska

 

53.  Pani Elżbieta PĘKALA
profesor nauk farmaceutycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

54.  Pan Andrzej PLESZCZYŃSKI
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

55.  Pani Elżbieta PONIEWIERKA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 

56.  Pani Grażyna PTAK
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

57.  Pan Adam REGIEWICZ
profesor nauk humanistycznych
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

 

58.  Pan Wiesław ROTH
profesor nauk chemicznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

59.  Pan Boudewijn ROUKEMA
profesor nauk fizycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

60.  Pan Mariusz RUTKOWSKI
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

61.  Pani Dorota SAMBORSKA-KUKUĆ
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Łódzki

 

62.  Pan Tomasz SAMOSIONEK
profesor sztuk filmowych
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

 

63.  Pani Ewa SKWARA
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

64.  Pan Przemysław SOBIECH
profesor nauk weterynaryjnych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

65.  Pani Katarzyna STARSKA-KOWARSKA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

66.  Pani Barbara SZATUR-JAWORSKA
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Warszawski

 

67.  Pani Anna SZUSTER-KOWALEWICZ
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Warszawski

 

68.  Pan Paweł SZYMAŃSKI
profesor nauk farmaceutycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

69.  Pani Jolanta ŚWIĘTOJAŃSKA
profesor nauk biologicznych
Uniwersytet Wrocławski

 

70. Pani Bogusława URBANIAK

profesor nauk ekonomicznych

Uniwersytet Łódzki

 

71.  Pani Maria WŁODARCZYK-MAKUŁA
profesor nauk technicznych
Politechnika Częstochowska

 

72.  Pani Marta WRÓBLEWSKA
profesor nauk medycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

73.  Pani Małgorzata ZADURSKA
profesor nauk medycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

74.  Pani Barbara ZEGARSKA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Poleć znajomemu