Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 2 lipca 2018

Zmiana na stanowisku „Pierwszego Żołnierza RP”

  |   Uroczystość mianowania nowego Szefa Sztabu Generalnego WP Uroczystość mianowania nowego Szefa Sztabu Generalnego WP Uroczystość mianowania nowego Szefa Sztabu Generalnego WP Uroczystość mianowania nowego Szefa Sztabu Generalnego WP Uroczystość mianowania nowego Szefa Sztabu Generalnego WP Uroczystość mianowania nowego Szefa Sztabu Generalnego WP Uroczystość mianowania nowego Szefa Sztabu Generalnego WP Uroczystość mianowania nowego Szefa Sztabu Generalnego WP Uroczystość mianowania nowego Szefa Sztabu Generalnego WP Uroczystość mianowania nowego Szefa Sztabu Generalnego WP Uroczystość mianowania nowego Szefa Sztabu Generalnego WP Uroczystość mianowania nowego Szefa Sztabu Generalnego WP Uroczystość mianowania nowego Szefa Sztabu Generalnego WP Uroczystość mianowania nowego Szefa Sztabu Generalnego WP Uroczystość mianowania nowego Szefa Sztabu Generalnego WP Uroczystość mianowania nowego Szefa Sztabu Generalnego WP Uroczystość mianowania nowego Szefa Sztabu Generalnego WP

Nowym Szefem Sztabu Generalnego Prezydent RP mianował gen. Rajmunda Andrzejczaka. Ustępującego z tego stanowiska gen. Leszka Surawskiego Andrzej Duda odznaczył Krzyżem Komandorskim OOP. Jednocześnie Prezydent RP, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, mianował gen. dyw. Andrzejczaka na stopień generała broni. Uroczystość odbyła się w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim.

 

Zobacz także: Wystąpienie Prezydenta podczas uroczystości mianowania Szefa Sztabu Generalnego WP - W perspektywie najbliższych kilku miesięcy będzie wdrażany nowy system kierowania i dowodzenia polską armią - przypomniał Andrzej Duda. Wśród innych priorytetów wymienił modernizację armii i podkreślił, że chce, aby fundusze przeznaczane na ten cel przełożyły się na jak najlepsze zrealizowanie tego zadania. Zaznaczył, że liczy na dobrą współprace szefa SGWP z ministrem obrony narodowej w zakresie dalszego rozwoju wojsk obrony terytorialnej.

 

Dziękując dotychczasowemu szefowi SGWP gen. Leszkowi Surawskiemu Prezydent podkreślił, że realizował on swoje zadania "znakomicie".

 

 ____________________
 

Zobacz także: Prezydent mianował Szefa Sztabu Generalnego WP [PL/ENG] Decyzja dotycząca zmiany na stanowisku szefa Sztabu Generalnego WP zapadła w wyniku konsultacji Prezydenta RP z Prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim, Ministrem Obrony Narodowej Mariuszem Błaszczakiem oraz zainteresowanymi generałami.  

 

Obecne zmiany na najwyższych stanowiskach w Siłach Zbrojnych RP przebiegają w sposób planowy, po wcześniejszych konsultacjach i mają na celu dostosowanie kadry dowódczej do nowej struktury kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. (KP)

 

 

Poleć znajomemu