Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 20 września 2018

Prezydent wręczył nominacje sędziowskie

  |   Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego. Nowo powołani sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie.  

 

Zobacz także: „Silne państwo musi mieć sprawnie działające, wiarygodne sądy” Prezydent podziękował nowo powołanym sędziom za determinację, by naprawiać polski wymiar sprawiedliwości.  – Wierzę, że – również dzięki Państwu – ocena sądownictwa w Polsce wzrośnie – mówił Andrzej Duda podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

 

Andrzej Duda podkreślał wagę prac Izby Dyscyplinarnej, która ma być „strażą nad polskim wymiarem sprawiedliwości”.  – Ta straż nad polskim wymiarem sprawiedliwości – nad działaniem sędziów zgodnie z prawem, zgodnie z zasadami etyki zawodowej – ma zadanie absolutnie fundamentalne – mówił.


Zaznaczał również, że państwo musi mieć sprawnie działające, wiarygodne sądy, co do których ludzie mają poczucie, że wymierzają sprawiedliwość, a nie że są ostoją niesprawiedliwości. - Sędziowie zaś to mają być ludzie, którzy służą społeczeństwu i Polsce, a nie tacy, którzy uważają, że społeczeństwo ma im służyć, i że są bezkarni – dodał.

 

Na koniec Prezydent życzył, by działalność nowo powołanych sędziów przyczyniła się do dobrych zmian w sądownictwie.

 

Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego powołani zostali:

 

1. Małgorzata Bednarek


2. Jan Majchrowski


3. Piotr Niedzielak


4. Tomasz Przesławski


5. Adam Roch


6. Adam Tomczyński


7. Ryszard Witkowski


8. Jacek Wygoda


9. Konrad Wytrykowski


10. Paweł Zubert

 

W uroczystości w Pałacu Prezydenckim uczestniczyli także: minister Halina Szymańska -  Szef KPRP wraz z kierownictwem Kancelarii Prezydenta. 

 

Zobacz także: Prezydent powołał nowych sędziów Sądu Najwyższego  Zgodnie z art. 14 § 2 ustawy o Sądzie Najwyższym, w czasie nieobecności Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego zastępuje go wyznaczony przez niego Prezes Sądu Najwyższego, a w przypadku niemożności wyznaczenia - Prezes Sądu Najwyższego najstarszy służbą na stanowisku sędziego. Obecnie jest to Pan Prezes Dariusz Zawistowski.

 

Natomiast zgodnie z art. 130 ustawy o Sądzie Najwyższym, do dnia powołania Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej obowiązki tego prezesa wykonuje najstarszy wiekiem sędzia powołany na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego orzekającego w Izbie Dyscyplinarnej tj. Pan sędzia Jan Majchrowski.

 

Poleć znajomemu