Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 3 października 2018

Prezydent wręczył nominacje profesorskie

  |   Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

 

Akty nominacyjne otrzymali:

 

1.  Joanna ANTOSZEWSKA-SMITH
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu


2.  Piotr BARANOWSKI
profesor nauk rolniczych
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie


3.  Piotr BEDNAREK
profesor nauk biologicznych
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
w Radzikowie


4.  Agnieszka BLITEK

profesor nauk rolniczych
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk  w Olsztynie

 

5.  Maciej  BOROWIEC
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi


6.  Ryszard CZEPKO

profesor nauk medycznych
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego


7.  Tomasz CZUJKO
profesor nauk technicznych
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie


8.  Nelly DASZKIEWICZ
profesor nauk ekonomicznych
Politechnika Gdańska


9.  Stanisław DROZDOWSKI
profesor nauk leśnych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie


10.  Jarosław DRZEWIECKI
profesor sztuk muzycznych
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego  w Bydgoszczy


11.  Urszula FORYŚ
profesor nauk matematycznych
Uniwersytet Warszawski


12.  Wojciech GÓRALCZYK
profesor nauk prawnych
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie


13.  Anna HALICKA

profesor nauk technicznych
Politechnika Lubelska


14.  Krystyna JARACZ
profesor nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu


15  Joanna JUREWICZ
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Warszawski


16.  Wojciech KARCZ
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Ludwiga Maximiliana w Monachium, Niemcy


17.  Bogdan KRÓL
profesor sztuk plastycznych
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach


18.  Dariusz KULESZA
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet w Białymstoku


19.  Magdalena KUŹMA-KOZAKIEWICZ
profesor nauk medycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny


20.  Zbigniew KWIATKOWSKI
profesor nauk prawnych
Uniwersytet Opolski


21. Mirosław LENART
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Opolski


22.  Grzegorz LESZCZYŃSKI
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Warszawski


23.  Krzysztof LEŚNIEWSKI
profesor nauk teologicznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


24.  Zbigniew LORENC
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach


25.  Ewa ŁUKASZYK
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Warszawski


26.  Ksiądz Artur MALINA
profesor nauk teologicznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach


27.  Agnieszka MARCZAK
profesor nauk biologicznych
Uniwersytet Łódzki


28.  Renata MARZEC
profesor sztuk muzycznych
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy


29.  Tomasz MIECZAN
profesor nauk biologicznych
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


30.  Marek NIEDOSZYTKO
profesor nauk medycznych
Gdański Uniwersytet Medyczny


31.  Elżbieta PAC-KOŻUCHOWSKA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Lublinie


32.  Marek PIETRYGA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny  w Poznaniu


33.  Ksiądz Jan PIETRZYKOWSKI
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


34.  Małgorzata RADKIEWICZ
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


35.  Marta RAU
profesor sztuk teatralnych
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie


36.  Shoshana RONEN
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Warszawski


37.  Piotr ROSZKOWSKI
profesor nauk medycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny


38.  Elżbieta SMOLEWSKA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi


39.  Wiktoria SOBCZYK
profesor nauk rolniczych
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie


40.  Agata STANEK
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach


41.  Jacek STASZEWSKI
profesor sztuk plastycznych
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie


42.  Danuta STAWASZ
profesor nauk ekonomicznych
Uniwersytet Łódzki


43.  Grzegorz SULKA
profesor nauk chemicznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


44.  Irena SZCZEPANKOWSKA
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet w Białymstoku


45.  Jolanta SZTACHELSKA
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet w Białymstoku


46.  Bogusław TOMANEK
profesor nauk fizycznych
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie


47.  Piotr TYLUS
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


48.  Witold WACHOWIAK
profesor nauk biologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


49.  Agnieszka WIERZBICKA
profesor nauk rolniczych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie


50.  Anna WYSOCKA
profesor nauk o Ziemi
Uniwersytet Warszawski


51.  Anna ZALEWSKA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku


52.  Ewa ZIEMBA
profesor nauk ekonomicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


53.  Paweł ZIMNIAK
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Zielonogórski


54.  Zbigniew ZWOLIŃSKI
profesor nauk o Ziemi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

 

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Prezydent Andrzej Duda poprosił nowo mianowanych profesorów o opiekę nad kolejnym pokoleniem naukowców i przygotowanie ich, że – zwłaszcza w warunkach nowej ustawy o szkolnictwie wyższym – „idą w twardy, konkurencyjny bój”.

 

Apelował też o polskiego Nobla. – Wiem, że to nie jest łatwe, ale wierzę, że prędzej czy później polski naukowiec za badania prowadzone w naszym kraju tego Nobla przyniesie. Musi na to zapracować wiele elementów, przede wszystkim Państwa ambicja i intelekt oraz wiara, że da się to osiągnąć – podkreślił Andrzej Duda.

 

Zwrócił się też o czynne włączenie się w nurt życia publicznego. – Byście swoimi badaniami stanowili wsparcie dla rozwoju państwa polskiego, byście dzielili się wynikami, pomysłami, ekspertyzami. Polska tego bardzo potrzebuje – podkreślił Prezydent RP.

 

 

Poleć znajomemu