Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 10 października 2018

Prezydent powołał nowych sędziów Sądu Najwyższego

  |   Uroczystość powołania przez Prezydenta Andrzeja Dudę sędziów Sądu Najwyższego Uroczystość powołania przez Prezydenta Andrzeja Dudę sędziów Sądu Najwyższego Uroczystość powołania przez Prezydenta Andrzeja Dudę sędziów Sądu Najwyższego Uroczystość powołania przez Prezydenta Andrzeja Dudę sędziów Sądu Najwyższego Uroczystość powołania przez Prezydenta Andrzeja Dudę sędziów Sądu Najwyższego Uroczystość powołania przez Prezydenta Andrzeja Dudę sędziów Sądu Najwyższego Uroczystość powołania przez Prezydenta Andrzeja Dudę sędziów Sądu Najwyższego Uroczystość powołania przez Prezydenta Andrzeja Dudę sędziów Sądu Najwyższego Uroczystość powołania przez Prezydenta Andrzeja Dudę sędziów Sądu Najwyższego Uroczystość powołania przez Prezydenta Andrzeja Dudę sędziów Sądu Najwyższego Uroczystość powołania przez Prezydenta Andrzeja Dudę sędziów Sądu Najwyższego Uroczystość powołania przez Prezydenta Andrzeja Dudę sędziów Sądu Najwyższego Uroczystość powołania przez Prezydenta Andrzeja Dudę sędziów Sądu Najwyższego Uroczystość powołania przez Prezydenta Andrzeja Dudę sędziów Sądu Najwyższego Uroczystość powołania przez Prezydenta Andrzeja Dudę sędziów Sądu Najwyższego Uroczystość powołania przez Prezydenta Andrzeja Dudę sędziów Sądu Najwyższego Uroczystość powołania przez Prezydenta Andrzeja Dudę sędziów Sądu Najwyższego Uroczystość powołania przez Prezydenta Andrzeja Dudę sędziów Sądu Najwyższego Uroczystość powołania przez Prezydenta Andrzeja Dudę sędziów Sądu Najwyższego Uroczystość powołania przez Prezydenta Andrzeja Dudę sędziów Sądu Najwyższego Uroczystość powołania przez Prezydenta Andrzeja Dudę sędziów Sądu Najwyższego Uroczystość powołania przez Prezydenta Andrzeja Dudę sędziów Sądu Najwyższego Uroczystość powołania przez Prezydenta Andrzeja Dudę sędziów Sądu Najwyższego Uroczystość powołania przez Prezydenta Andrzeja Dudę sędziów Sądu Najwyższego Uroczystość powołania przez Prezydenta Andrzeja Dudę sędziów Sądu Najwyższego Uroczystość powołania przez Prezydenta Andrzeja Dudę sędziów Sądu Najwyższego Uroczystość powołania przez Prezydenta Andrzeja Dudę sędziów Sądu Najwyższego Uroczystość powołania przez Prezydenta Andrzeja Dudę sędziów Sądu Najwyższego Uroczystość powołania przez Prezydenta Andrzeja Dudę sędziów Sądu Najwyższego

Prezydent RP wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  Sądu Najwyższego.  Nowo powołani sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie. Sędziowie będą orzekać w Izbie Cywilnej, Izbie Karnej oraz w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.


Prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do roli Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, wskazał na dwa zakresy jej zadań. Pierwszym będzie rozpatrywanie skarg nadzwyczajnych – nowego nadzwyczajnego środka odwoławczego (art. 89 ustawy o Sądzie Najwyższym). Prezydent podkreślił, że żaden system prawny państwa demokratycznego nie może funkcjonować prawidłowo, jeżeli akceptuje istnienie w obrocie prawnym orzeczeń sądowych niezgodnych z fundamentalnymi wartościami, zwłaszcza odnoszącymi się do wolności i praw człowieka i obywatela. Drugim bardzo istotnym zadaniem Izby będzie orzekanie w sprawach publicznych, w szczególności w sprawach fundamentalnych dla demokracji tj. dotyczących ważności wyborów.


 

Prezydent RP podkreślił dorobek orzeczniczy i naukowy nowo powołanych sędziów. Sprzeciw Prezydenta budzą próby dezawuowania kwalifikacji sędziów, czy wysuwanie gróźb utrudniania kariery naukowej bądź wszczynania spraw dyscyplinarnych, dokonywane przez niektóre środowiska prawnicze, sędziowskie czy media. Powołani sędziowie spełniają bardzo wysokie wymogi stawiane przez ustawę o Sądzie Najwyższym.


Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego powołani zostali:

 

1. Antoni Bojańczyk
2. Leszek Bosek
3. Dariusz Czajkowski
4. Paweł Czubik
5. Tomasz Demendecki
6. Marek Dobrowolski
7. Jacek Grela
8. Beata Janiszewska
9. Marcin Krajewski
10. Paweł Księżak
11. Joanna Lemańska
12. Marcin Łochowski
13. Małgorzata Manowska
14. Joanna Misztal-Konecka
15. Oktawian Nawrot
16. Janusz Niczyporuk
17. Adam Redzik
18. Mirosław Sadowski
19. Marek Siwek
20. Ewa Stefańska
21. Wojciech Sych
22. Tomasz Szanciło
23. Maria Szczepaniec
24. Krzysztof  Wiak
25. Jacek Widło
26. Kamil Zaradkiewicz
27. Grzegorz Żmij

 

 

Zobacz także: Minister Mucha: Przywracamy fundamenty zaufania do wymiaru sprawiedliwości Prezydent wręczył nominacje sędziowskie Prezydent powołuje sędziów, zgodnie z art. 179 Konstytucji, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Zgodnie z obowiązującą ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa, uchwała w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego może być zaskarżona przez wszystkich uczestników albo tylko przez tego kandydata, który ma interes prawny w zaskarżeniu (nie został przedstawiony Prezydentowi RP do powołania).

 

Brak zaskarżenia uchwały przez wszystkich uczestników postępowania nominacyjnego oznacza, że uchwała staje się  prawomocna w części dotyczącej przedstawienia Prezydentowi wniosków o powołanie do pełnienia urzędu sędziego. Kierując się ustawą, Naczelny Sąd Administracyjny dokonał zabezpieczenia odwołania przez wstrzymanie wykonania uchwały KRS, ale ograniczył to zabezpieczenie do części objętej zaskarżeniem. Jednakże ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (art. 44 ust. 1b) nie pozwala na zaskarżenie uchwały w części dotyczącej indywidualnego rozstrzygnięcia dotyczącego innego kandydata.

 

 

Podejmując decyzję o powołaniu sędziów Sądu Najwyższego, Prezydent RP działał na podstawie wniosku Krajowej Rady Sądownictwa (uchwały prawomocnej w części dotyczącej przedstawienia kandydatów do powołania do pełnienia urzędu sędziego). Na marginesie wskazać należy, że Prezydent RP nie jest uczestnikiem postępowań przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, toczących się w związku z odwołaniem od decyzji Krajowej Rady Sądownictwa. Prezydent RP nie jest również adresatem postanowień Naczelnego Sądu Administracyjnego, które nie nakładają na Prezydenta RP żadnych obowiązków.

 

 

 

Poleć znajomemu