Menu rozwijane

26 stycznia 2022

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na podstawie art. 192 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, na wniosek Ministra Finansów, mianował na stopień nadinspektora Służby Celno-Skarbowej inspektora Macieja Fiłończuka, Naczelnika Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku.