15 sierpnia 2021

Dziedziniec Pałacu Prezydenckiego | Uroczystość wręczenia nominacji generalskich i odznaczeń państwowych

Dziedziniec Pałacu Prezydenckiego | Uroczystość wręczenia nominacji generalskich i odznaczeń państwowych

Dziedziniec Pałacu Prezydenckiego | Uroczystość wręczenia nominacji generalskich i odznaczeń państwowych

Dziedziniec Pałacu Prezydenckiego | Uroczystość wręczenia nominacji generalskich i odznaczeń państwowych

Dziedziniec Pałacu Prezydenckiego | Uroczystość wręczenia nominacji generalskich i odznaczeń państwowych

Dziedziniec Pałacu Prezydenckiego | Uroczystość wręczenia nominacji generalskich i odznaczeń państwowych

Dziedziniec Pałacu Prezydenckiego | Uroczystość wręczenia nominacji generalskich i odznaczeń państwowych

Dziedziniec Pałacu Prezydenckiego | Uroczystość wręczenia nominacji generalskich i odznaczeń państwowych

Dziedziniec Pałacu Prezydenckiego | Uroczystość wręczenia nominacji generalskich i odznaczeń państwowych

Dziedziniec Pałacu Prezydenckiego | Uroczystość wręczenia nominacji generalskich i odznaczeń państwowych

Dziedziniec Pałacu Prezydenckiego | Uroczystość wręczenia nominacji generalskich i odznaczeń państwowych

Dziedziniec Pałacu Prezydenckiego | Uroczystość wręczenia nominacji generalskich i odznaczeń państwowych

o1480011975.jpg
o7198908.jpg
o185093529.jpg
o1031575786.jpg
o810296184.jpg
o495164276.jpg
o993694450.jpg
o1344038008.jpg
o45548139.jpg
o580879116.jpg
o1336177226.jpg
o511023128.jpg
Może Cię zainteresować Obchody Święta Wojska Polskiego

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Andrzej Duda wręczył awanse generalskie dziewięciu oficerom Wojska Polskiego. Wręczył także odznaczenia państwowe.  

– Bardzo serdecznie gratuluję i ogromnie się cieszę, że w tym tak ważnym dla Wojska Polskiego dniu – Święta Wojska Polskiego, w 101. rocznicę wielkiej Wiktorii Warszawskiej, odbieracie Państwo tak ważne nominacje. To jest święto wielkiego zwycięstwa, święto wielkiego czynu polskiego żołnierza – mówił Andrzej Duda.

CAŁE WYSTĄPIENIE >>

Na stopień generała dywizji mianowani zostali:

gen. bryg. Sławomir Drumowicz – Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych;

gen. bryg. Tomasz Połuch – Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej.

Na stopień generała brygady mianowani zostali:

płk Artur Kępczyński – Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szef Logistyki;

płk Maciej Klisz – Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej;

płk Dariusz Kosowski – Dowódca 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej;

płk Piotr Kriese – Dowódca 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej;

płk Maciej Siudak – Dowódca 10 Brygady Logistycznej;

płk Grzegorz Skorupski – Radca generalny w Biurze Ministra Obrony Narodowej;

płk Maciej Trelka – Dowódca 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.

Odznaczeni zostali:

za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

generał Rajmund ANDRZEJCZAK

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

generał dywizji Wiesław KUKUŁA

generał broni pilot Jan ŚLIWKA

za umiejętne i skuteczne dowodzenie oraz wybitne czyny bojowe połączone

z wyjątkową ofiarnością i odwagą w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU KRZYŻA WOJSKOWEGO

Żołnierz Wojska Polskiego

za zasługi w ratowaniu mienia

KRZYŻEM ZASŁUGI

ZA DZIELNOŚĆ

podpułkownik Adam BIENIEK

dowodził Wojskowym Zgrupowaniem Zadaniowym Wadowice niosąc pomoc najbardziej zagrożonym powodzią mieszkańcom województwa podkarpackiego

plutonowy Jarosław STAŚTO

dowodził sekcją lekkiej piechoty niosąc pomoc najbardziej zagrożonym powodzią mieszkańcom województwa podkarpackiego

za zasługi dla obronności i suwerenności kraju

SREBRNYM

KRZYŻEM ZASŁUGI

podpułkownik Barbara SOŃTA

za sumienną służbę w czasie działań bojowych podczas użycia Sił Zbrojnych
poza granicami państwa w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych, niebezpośrednio w styczności z przeciwnikiem

WOJSKOWYM

KRZYŻEM ZASŁUGI Z MIECZAMI

starszy chorąży sztabowy Paweł ŁABIŃSKI

major Marcin ŁAZARCZYK

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM

ZA OFIARNOŚĆ i ODWAGĘ

podporucznik Daniel MACHNOWSKI

udzielił bezpośredniej osobom tonącym z wywróconych kajaków na zalewie miejskim

w Makowie Mazowieckim.