Menu rozwijane

30 kwietnia 2020
Centralne Obchody Dnia Strażaka na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, maj 2018

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, nadał stopnie generalskie dwóm oficerom Państwowej Straży Pożarnej. Wręczenie nominacji przez Prezydenta odbędzie się w Międzynarodowym Dniu Strażaka, 4 maja br., o godz. 12.00 w Pałacu Prezydenckim.

Do stopnia nadbrygadiera awansowani zostali st. brygadier Andrzej Bartkowiak, Komendant Główny PSP oraz st. brygadier Grzegorz Alinowski, Lubelski Komendant Wojewódzki PSP.

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, stopień nadbrygadiera i generała brygadiera nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.