11 sierpnia 2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Andrzej Duda, na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mianował dziewięciu oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie. Akty mianowania zostaną wręczone przez Prezydenta RP 15 sierpnia br. podczas uroczystości Święta Wojska Polskiego

Na stopień generała dywizji mianowani zostali:

  • gen. bryg. Sławomir Drumowicz – Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych;
  • gen. bryg. Tomasz Połuch – Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej.

Na stopień generała brygady mianowani zostali:

  • płk Artur Kępczyński – Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szef Logistyki;
  • płk Maciej Klisz – Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej;
  • płk Dariusz Kosowski – Dowódca 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej;
  • płk Piotr Kriese – Dowódca 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej;
  • płk Maciej Siudak – Dowódca 10 Brygady Logistycznej;
  • płk Grzegorz Skorupski – Radca generalny w Biurze Ministra Obrony Narodowej;
  • płk Maciej Trelka – Dowódca 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.

Szef BBN Paweł Soloch o awansach generalskich w Wojsku Polskim>>