05 listopada 2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mianował pięciu oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie oraz na podstawie art. 53 ustawy o Straży Granicznej nadał stopnie generalskie czterem oficerom Straży Granicznej.

Akty mianowania zostaną wręczone przez Prezydenta RP 11 listopada 2021 r.  

Na stopień generała broni Wojska Polskiego mianowany został:

  • gen. dyw. Wiesław Kukuła – dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.

Na stopień generała brygady Wojska Polskiego mianowani zostali:

  • pułkownik Roman Łytkowski – dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej;
  • pułkownik pil. Grzegorz Ślusarz – dowódca 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego;
  • pułkownik Wojciech Ziółkowski –  zastępca Dowódcy Dywizji – Szef Sztabu 16 Dywizji Zmechanizowanej;
  • pułkownik Tomasz Dominikowski – Dowódca Garnizonu Warszawa.

Na stopień generała brygady Straży Granicznej mianowani zostali:

  • pułkownik SG Adam Jopek – Komendant Śląskiego Oddziału SG;
  • pułkownik SG Stanisław Laciuga – Komendant Karpackiego Oddziału SG;
  • pułkownik SG Andrzej Popko – Komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG;
  • pułkownik SG Andrzej Jakubaszek – Komendant Podlaskiego Oddziału SG.