Menu rozwijane

11 sierpnia 2020

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda, na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mianował trzynastu oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie. Akty mianowania zostaną wręczone przez Prezydenta RP w przeddzień Święta Wojska Polskiego, 14 sierpnia br. 

Na stopień generała dywizji mianowani zostali:

-      gen. bryg. Piotr Malinowski, Szef Sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

-      gen. bryg. Dariusz Parylak, Dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej

-      gen. bryg. pil. Ireneusz Starzyński, Dowódca Centrum Operacji Powietrznych – Dowódca Komponentu Powietrznego.

Na stopień generała brygady mianowani zostali:

-      płk pil. Krzysztof Cur, Dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego

-      płk Kazimierz Dyński, Dowódca 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej

-      płk Bogdan Dziewulski, Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – Szef Logistyki

-      płk Jarosław Górowski, Dowódca 1. Warszawskiej Brygady Pancernej

-      płk Cezary Janowski, Zastępca Szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia Sztabu Generalnego WP

-      płk Rafał Kowalik, Dowódca 10. Brygady Kawalerii Pancernej

-      płk Krzysztof Nolbert, Zastępca Szefa Sztabu ds. Operacyjnych Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

-      płk Rafał Ostrowski, Dowódca 7. Brygady Obrony Wybrzeża

-      płk Michał Rohde, Dowódca 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej

-      płk Bogdan Rycerski, Dowódca 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.