Menu rozwijane

15 kwietnia 2021
Akt powołania wręczył Dariuszowi Blocherowi Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot
Dariusz Blocher został powołany w skład Rady Dialogu Społecznego
Akt powołania wręczył Dariuszowi Blocherowi Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot
o1620472092.jpg
o1477420910.jpg
o1498403827.jpg

Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy wręczył Dariuszowi Blocherowi akt powołania do Rady Dialogu Społecznego.

Tym samym, został uzupełniony skład Federacji Przedsiębiorców Polskich – organizacji ze strony pracodawców, zgodnie z zapisami Uchwały nr 43 Rady Dialogu Społecznego w sprawie zmiany Uchwały Nr 29 w sprawie zatwierdzenia liczby przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców w składzie Rady Dialogu Społecznego.

Rada Dialogu Społecznego to forum trójstronnej współpracy, której zadaniem jest prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej, w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Rada ma działać na rzecz realizacji zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia.