Menu rozwijane

17 marca 2022

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał gen. dyw. rez. Andrzeja Reudowicza na kolejną kadencję Kanclerza Orderu Krzyża Wojskowego.

Prezydent RP wręczył Kanclerzowi akt powołania podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie z udziałem członków Kapituły Orderu Krzyża Wojskowego.

Order Krzyża Wojskowego ustanowiony w 2006 r. jest nagrodą za wybitne czyny bojowe połączone z wyjątkową ofiarnością i odwagą w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa w czasie pokoju.

Pałac Prezydencki | Powołanie gen. dyw. rez. Andrzeja Reudowicza na kolejną kadencję Kanclerza Orderu Krzyża Wojskowego (1)
Pałac Prezydencki | Powołanie gen. dyw. rez. Andrzeja Reudowicza na kolejną kadencję Kanclerza Orderu Krzyża Wojskowego (2)
Pałac Prezydencki | Powołanie gen. dyw. rez. Andrzeja Reudowicza na kolejną kadencję Kanclerza Orderu Krzyża Wojskowego (3)
Pałac Prezydencki | Powołanie gen. dyw. rez. Andrzeja Reudowicza na kolejną kadencję Kanclerza Orderu Krzyża Wojskowego (4)
02__Andrzej_Duda_Kanclerz_Orderu_Krzyza_Wojskowego_20220317_MBO22089.jpg
01__Andrzej_Duda_Kanclerz_Orderu_Krzyza_Wojskowego_20220317_MBO22067.jpg
03__Andrzej_Duda_Kanclerz_Orderu_Krzyza_Wojskowego_20220317_MBO22097.jpg
04__Andrzej_Duda_Kanclerz_Orderu_Krzyza_Wojskowego_20220317_MBO22127.jpg