Menu rozwijane

17 maja 2019
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia aktów nominacyjnych nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki (1)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia aktów nominacyjnych nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki (2)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia aktów nominacyjnych nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki (3)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia aktów nominacyjnych nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki (4)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia aktów nominacyjnych nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki (5)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia aktów nominacyjnych nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki (6)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia aktów nominacyjnych nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki (7)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia aktów nominacyjnych nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki (8)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia aktów nominacyjnych nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki (9)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia aktów nominacyjnych nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki (10)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia aktów nominacyjnych nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki (11)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia aktów nominacyjnych nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki (12)
o2062764835.jpg
o556623280.jpg
o553950361.jpg
o274674443.jpg
o2085788027.jpg
o861440542.jpg
o1341442303.jpg
o1509419095.jpg
o1932256465.jpg
o1285807593.jpg
o1084706201.jpg
o1431956018.jpg

55 nowych profesorów dołączyło do świata polskiej nauki. Prezydent RP Andrzej Duda wręczył dziś akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Akty nominacyjne otrzymali:

Dariusz ADAMEK
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Grażyna ADAMUS
profesor nauk chemicznych
Centrum Materiałów Polimerowych
i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

Jacek ANTONKIEWICZ
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Dariusz BUGAJEWSKI
profesor nauk matematycznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Marian CHOLEWA
profesor nauk fizycznych
Uniwersytet Rzeszowski

Małgorzata DACZEWSKA
profesor nauk biologicznych
Uniwersytet Wrocławski

Bożena DENISOW
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Zbigniew FICEK
profesor nauk fizycznych
King Abdulaziz City for Science and Technology Rijad Arabia Saudyjska

Grażyna FILIP
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Rzeszowski

Magdalena GABIG-CIMIŃSKA

profesor nauk biologicznych                                                                 
Instytut Biochemii i Biofizyki
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Cezary GALIŃSKI
profesor nauk technicznych
Politechnika Warszawska

Maria GIŻEWSKA
profesor nauk medycznych
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Marcin GRABOWSKI
profesor nauk medycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Janina HAJDUK-NIJAKOWSKA
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Opolski

Jarosław HANDZLIK
profesor nauk chemicznych
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Grzegorz IGLIŃSKI
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Anna IWANIAK
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Ewa IŻYCKA-ŚWIESZEWSKA
profesor nauk medycznych
Gdański Uniwersytet Medyczny

Piotr JASIŃSKI
profesor nauk technicznych
Politechnika Gdańska

Dariusz JASKÓLSKI
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Sławomir JEKA
profesor nauk medycznych
Szpital Uniwersytecki nr 2
im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

Piotr JUROWSKI
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Joanna KAWA-RYGIELSKA
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Przyrodniczy  we Wrocławiu

Aleksandra
KAWCZYK-KRUPKA
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medycznyw Katowicach

Michał KĘDZIERSKI
profesor nauk technicznych
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Renata KLEBANIUK
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Anna KLISIEWICZ
profesor nauk medycznych
Instytut Kardiologii w Warszawie

Jacek KUCABA
profesor sztuk plastycznych
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Tomasz KUPŚ
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Mariola ŁAGUNA
profesor nauk społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Łukasz MADEJ
profesor nauk technicznych
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

Agnieszka
MALAREWICZ-JAKUBÓW
profesor nauk prawnych
Uniwersytet w Białymstoku

Jan MAŁECKI
profesor nauk chemicznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Sławomir MICHALAK
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Grzegorz MROCZKOWSKI
profesor sztuk plastycznych
Kolegium Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Ewa MURAWSKA
profesor sztuk muzycznych
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Witold MUSIAŁ
profesor nauk farmaceutycznych
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Anita OLSZÓWKA-MYALSKA
profesor nauk technicznych
Politechnika Śląska w Katowicach

Agata PANETH
profesor nauk farmaceutycznych
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Hanna PITUCH
profesor nauk medycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Przemysław RUTKOWSKI
profesor nauk medycznych
Gdański Uniwersytet Medyczny

Jerzy SĄSIADEK
profesor nauk technicznych
Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Adam SKALSKI
profesor nauk matematycznych
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Piotr SKOTNICKI
profesor nauk medycznych
Szpital św. Rafała w Krakowie

Maria SOZAŃSKA
profesor nauk technicznych
Politechnika Śląska w Katowicach

Krzysztof STRYJKOWSKI
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Piotr SUCHOCKI
profesor nauk farmaceutycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Jacek SZNURKOWSKI
profesor nauk medycznych
Gdański Uniwersytet Medyczny

Marcin UFNAL
profesor nauk medycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Teresa WILKOŃ
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kamil WOJCIECHOWSKI
profesor nauk chemicznych
Politechnika Warszawska

Agnieszka WRÓBLEWSKA
profesor nauk technicznych
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Elżbieta WYSKA
profesor nauk farmaceutycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Justyna ZAJĄC
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Warszawski

Waldemar ZUBRZYCKI
profesor nauk społecznych
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie