Menu rozwijane

06 kwietnia 2022

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Krzysztof ANUSZ  
profesor nauk rolniczych  

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Marzenna BARTOSZEWICZ  
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu


Jan BOKSZCZANIN  
profesor sztuki  

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Andrzej CZAMARA  
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu

Ewa CZARNIECKA–SKUBINA
profesor nauk rolniczych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rafał DAŃKO  
profesor nauk inżynieryjno–technicznych

Akademia Górniczo–Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Przemysław DĄBROWSKI  
profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne  

Akademia Pomorska w Słupsku

Monika FABIAŃSKA  
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Szczepan FIGIEL  
profesor nauk społecznych  

Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie

Alina GAJEWSKA  
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej

Robert GAŁĄZKOWSKI  
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Lidia GIL  
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu


Marzena GÓRECKA
profesor nauk humanistycznych  

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Bogdan GRENDA
profesor nauk społecznych

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Dariusz GRECH  
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych

Uniwersytet Wrocławski

Ewelina GRYWALSKA
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Uniwersytet Medyczny w Lublinie


Magdalena GRYZIŃSKA  
profesor nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo
 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


Dorota HILSZCZAŃSKA  
profesor nauk rolniczych  

Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

Piotr KISAŁA
profesor nauk inżynieryjno–technicznych

Politechnika Lubelska

Andrzej KLEJEWSKI  
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Laura KLUWAK–SOBOLEWSKA
profesor sztuki  

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu


Mirosław KOBIERSKI  
profesor nauk rolniczych  

Uniwersytet Technologiczno–Przyrodniczy  w Bydgoszczy

Bogdan KOCZY  
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

Beata KOWALSKA  
profesor nauk inżynieryjno–technicznych

Politechnika Lubelska

Dariusz KOWALSKI
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej–Curie w Warszawie

Konrad KOWALSKI  
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych

Uniwersytet Łódzki

Gabriela KRÄMER–MAREK  
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Instytut Badań nad Rakiem w Sutton w Wielkiej Brytanii

Beata KRASNODĘBSKA–OSTRĘGA
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych

Uniwersytet Warszawski

Teresa KRAŚNICKA  
profesor nauk społecznych  

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Michał KUCIEJ
profesor nauk inżynieryjno–technicznych

Politechnika Białostocka

Andrzej KUDELSKI
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych

Uniwersytet Warszawski


Krzysztof KURASZKIEWICZ  
profesor sztuki  

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Izabela ŁAPIŃSKA
profesor sztuki 

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Bogusława ŁĘSKA  
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Piotr MARCINIAK  
profesor nauk inżynieryjno–technicznych

Politechnika Poznańska


Ewa MIKLASZEWSKA  
profesor nauk społecznych  

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Paweł MIŁOBĘDZKI
profesor nauk społecznych  

Uniwersytet Gdański

Mirosław MINKINA
profesor nauk społecznych

Uniwersytet Przyrodniczo–Humanistyczny w Siedlcach

Cezary MITRUS  
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Andrzej MOLAK  
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Aleksandra NAWE  
profesor sztuki  

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Krzysztof NIEMCZUK  
profesor nauk rolniczych  

Państwowy Instytut Weterynaryjny– Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Renata NOWAKOWSKA–SIUTA
profesor nauk społecznych  

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Ryszard NOWICKI  
profesor nauk humanistycznych  

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Mariusz OLEKSY  
profesor nauk inżynieryjno–technicznych

Politechnika Rzeszowska

Joanna PALISZKIEWICZ  
profesor nauk społecznych  

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Małgorzata PAŃKOWSKA  
profesor nauk społecznych  

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Anetta PASTERNAK  
profesor sztuki

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach


Andrzej PODRAZA  
profesor nauk społecznych  

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Olga POPOWICZ
profesor sztuki

Uniwersytet Rzeszowski

Beata PYRŻAK  
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Maciej ROGALSKI  
profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne  

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Witold RONGIES  
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Anna RZĄSA  
profesor nauk rolniczych  

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Mariusz SACHARCZUK  
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Witold SADOWSKI  
profesor nauk humanistycznych  
Uniwersytet Warszawski

Anna SKALSKA  
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Marcin SOBCZAK  
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Warszawski Uniwersytet Medyczny


Wojciech SOKÓŁ  
profesor nauk społecznych  

Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie

Krzysztof SOWIŃSKI  
profesor sztuki  

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu


Małgorzata STERNA  
profesor nauk inżynieryjno–technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja  

Politechnika Poznańska

Ksiądz Tomasz STĘPIEŃ  
profesor nauk humanistycznych  

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Katarzyna SYGIT  
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego


Leszek SZARZYŃSKI  
profesor sztuki  

Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie

Adriana SZMIDT–JAWORSKA
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Anna SZYCHTA  
profesor nauk społecznych  

Uniwersytet Łódzki

Jerzy ŚWIERKOT  
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Andrzej TRUTY  
profesor nauk inżynieryjno–technicznych

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Mateusz TURKOWSKI  
profesor nauk inżynieryjno–technicznych

Politechnika Warszawska

Waldemar WIERZBA  
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne  

Akademia Humanistyczno–Ekonomiczna w Łodzi

Justyna WIĘCEK  
profesor nauk rolniczych  

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ksiądz Marcin WORBS  
profesor nauk teologicznych  

Uniwersytet Opolski

Grzegorz WOŹNIAKOWSKI  
profesor nauk rolniczych  

Państwowy Instytut Weterynaryjny– Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Marzena WYGANOWSKA–ŚWIĄTKOWSKA  
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Katarzyna ZABIELSKA–ADAMSKA
profesor nauk inżynieryjno–technicznych

Politechnika Białostocka

Ernest ZAWADA  
profesor sztuki  

Akademia Techniczno–Humanistyczna w Bielsku–Białej

Maciej ZĄBEK  
profesor nauk humanistycznych  

Uniwersytet Warszawski


Michał ZWIERZYKOWSKI  
profesor nauk humanistycznych  

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Pałac Prezydencki | Prezydent RP Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki (1)
Pałac Prezydencki | Prezydent RP Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki (2)
Pałac Prezydencki | Prezydent RP Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki (3)
Pałac Prezydencki | Prezydent RP Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki (4)
Pałac Prezydencki | Prezydent RP Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki (5)
Pałac Prezydencki | Prezydent RP Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki (6)
Pałac Prezydencki | Prezydent RP Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki (7)
Pałac Prezydencki | Prezydent RP Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki (8)
Pałac Prezydencki | Prezydent RP Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki (9)
Pałac Prezydencki | Prezydent RP Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki (10)
Pałac Prezydencki | Prezydent RP Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki (11)
Pałac Prezydencki | Prezydent RP Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki (12)
Pałac Prezydencki | Prezydent RP Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki (13)
Pałac Prezydencki | Prezydent RP Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki (14)
Pałac Prezydencki | Prezydent RP Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki (15)
001_Andrzej_Duda_nominacje_profesorskie_20220406_JS__9486.jpg
002_Andrzej_Duda_nominacje_profesorskie_20220406_JS__9513.jpg
003_Andrzej_Duda_nominacje_profesorskie_20220406_JS__9522.jpg
004_Andrzej_Duda_nominacje_profesorskie_20220406_JS__9559.jpg
005_Andrzej_Duda_nominacje_profesorskie_20220406_JS__9589.jpg
006_Andrzej_Duda_nominacje_profesorskie_20220406_JS__9599.jpg
007_Andrzej_Duda_nominacje_profesorskie_20220406_JS__9643.jpg
008_Andrzej_Duda_nominacje_profesorskie_20220406_JS__9649.jpg
009_Andrzej_Duda_nominacje_profesorskie_20220406_JS__9737.jpg
010_Andrzej_Duda_nominacje_profesorskie_20220406_JS__9759.jpg
011_Andrzej_Duda_nominacje_profesorskie_20220406_JS__9776.jpg
012_Andrzej_Duda_nominacje_profesorskie_20220406_JS__9848.jpg
013_Andrzej_Duda_nominacje_profesorskie_20220406_JSZ_0630.jpg
014_Andrzej_Duda_nominacje_profesorskie_20220406_JSZ_0640.jpg
015_Andrzej_Duda_nominacje_profesorskie_20220406_JS__0204.jpg