Menu rozwijane

20 kwietnia 2022

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Akty nominacyjne otrzymali: 

Paweł BEDNAREK
profesor nauk  ścisłych i przyrodniczych Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Katarzyna Ada BŁACHOWIAK–SAMOŁYK
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie

Grzegorz Marek BROŻEK
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Tomasz BRYLEWSKI
profesor nauk inżynieryjno–technicznych Akademia Górniczo–Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dorota BRZOZOWSKA
profesor nauk humanistycznych Uniwersytet Opolski

Aleksander BYRSKI
profesor nauk inżynieryjno–technicznych Akademia Górniczo–Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wiesław Jerzy CUBAŁA
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Gdański Uniwersytet Medyczny

Piotr CYGANIK
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Beata Katarzyna GRABOWSKA
profesor nauk inżynieryjno–technicznych Akademia Górniczo–Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Mateusz GYURKOVICH
profesor nauk inżynieryjno–technicznych Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Marcin Andrzej  HELLMANN
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne Gdański Uniwersytet Medyczny

Lidia Renata HIRNLE
profesor nauk  medycznych i nauk o zdrowiu Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Dariusz Michał IŻYCKI
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Uniwersytet Medyczny  w Poznaniu

Andrzej Aleksander KALISZ
profesor nauk rolniczych Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Maria  KASZYŃSKA
profesor nauk  inżynieryjno–technicznych Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Jan  KLIMEK
profesor nauk  społecznych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Agata Zofia KOBIERSKA
profesor sztuki  Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego  w Katowicach

Andrzej KOLEŻYŃSKI
profesor nauk inżynieryjno–technicznych Akademia Górniczo–Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Grzegorz KOPEĆ
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Piotr Wacław KRAJEWSKI
profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie

Robert Józef KRÓL
profesor nauk  medycznych i nauk o zdrowiu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Jan Stanisław KUDEŁKO
profesor nauk inżynieryjno–technicznych Politechnika Wrocławska

Jerzy Andrzej KWELA
profesor nauk  ścisłych i przyrodniczych Uniwersytet Gdański

Dominika  LATUSEK–JURCZAK
profesor nauk społecznych Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Maciej Dariusz MARSZAŁ
profesor nauk  społecznych w dyscyplinie nauki prawne Uniwersytet Wrocławski

Krzysztof MECH
profesor nauk humanistycznych Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jarosław MYŚLIWIEC
profesor nauk inżynieryjno–technicznych Politechnika Wrocławska

Artur Jarosław NIEDŹWIEDŹ
profesor nauk rolniczych Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Jacek Andrzej NIEMIEC
profesor nauk  ścisłych i przyrodniczych Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Ewa Anna OBŁĄK
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych Uniwersytet Wrocławski

Bożena  PAWŁOWSKA
profesor nauk  rolniczych Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Jacek PERLIN
profesor nauk humanistycznych Uniwersytet Warszawski

Arkadiusz Przemysław PIOTROWSKI
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Gdański Uniwersytet Medyczny

Axel Peter SCHWERK
profesor nauk rolniczych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Pani Iwona SKOCZKO
profesor nauk inżynieryjno–technicznych Politechnika Białostocka

Joanna  SKÓRKO–GLONEK
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych Uniwersytet Gdański

Mariusz SOJKA
profesor nauk inżynieryjno–technicznych Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Waldemar Józef SUTRYKb
profesor sztuki  Uniwersytet Śląski w Katowicach

Anna TOMASZUK–KAZBERUK
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Uniwersytet Medyczny  w Białymstoku

Andrzej Dariusz TOMPOROWSKI
profesor nauk inżynieryjno–technicznych Uniwersytet Technologiczno–Przyrodniczy w Bydgoszczy

Jakub Mateusz WŁODARCZYK
profesor nauk  ścisłych i przyrodniczych Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Adam WYSOKOWSKI
profesor nauk inżynieryjno–technicznych Uniwersytet Zielonogórski

Maciej Tomasz ZASTEMPOWSKI
profesor nauk  społecznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ewa Katarzyna  ZUBA–SURMA
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Iwona ŻUR
profesor nauk rolniczych Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Pałac Prezydencki | Prezydent Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki (1)
Pałac Prezydencki | Prezydent Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki (2)
Pałac Prezydencki | Prezydent Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki (3)
Pałac Prezydencki | Prezydent Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki (4)
Pałac Prezydencki | Prezydent Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki (5)
Pałac Prezydencki | Prezydent Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki (6)
Pałac Prezydencki | Prezydent Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki (7)
Pałac Prezydencki | Prezydent Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki (8)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia aktów nominacyjnych nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki (9)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia aktów nominacyjnych nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki (10)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia aktów nominacyjnych nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki (11)
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia aktów nominacyjnych nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki (12)
01__Andrzej_Duda_nominacje_profesorskie_20220420_MBO14416.jpg
02__Andrzej_Duda_nominacje_profesorskie_20220420_MBO21886.jpg
03__Andrzej_Duda_nominacje_profesorskie_20220420_MBO14424.jpg
04__Andrzej_Duda_nominacje_profesorskie_20220420_MBO14544.jpg
05__Andrzej_Duda_nominacje_profesorskie_20220420_MBO21899.jpg
06__Andrzej_Duda_nominacje_profesorskie_20220420_MBO14517.jpg
07__Andrzej_Duda_nominacje_profesorskie_20220420_MBO14572.jpg
08__Andrzej_Duda_nominacje_profesorskie_20220420_MBO21915.jpg
09__Andrzej_Duda_nominacje_profesorskie_20220420_MBO14769.jpg
10__Andrzej_Duda_nominacje_profesorskie_20220420_MBO21928.jpg
11__Andrzej_Duda_nominacje_profesorskie_20220420_MBO22751.jpg
12__Andrzej_Duda_nominacje_profesorskie_20220420_MBO22934.jpg