Menu rozwijane

25 lutego 2021
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez Prezydenta Andrzeja Dudę
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez Prezydenta Andrzeja Dudę
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez Prezydenta Andrzeja Dudę
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez Prezydenta Andrzeja Dudę
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez Prezydenta Andrzeja Dudę
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez Prezydenta Andrzeja Dudę
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez Prezydenta Andrzeja Dudę
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez Prezydenta Andrzeja Dudę
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez Prezydenta Andrzeja Dudę
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez Prezydenta Andrzeja Dudę
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez Prezydenta Andrzeja Dudę
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez Prezydenta Andrzeja Dudę
Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez Prezydenta Andrzeja Dudę
o1935261744.jpg
o1486028471.jpg
o1720035764.jpg
o1215360288.jpg
o1507783185.jpg
o413269244.jpg
o588701570.jpg
o1285921309.jpg
o1029100070.jpg
o937955116.jpg
o1962997509.jpg
o262741954.jpg
o2072460211.jpg

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył dziś akty nominacyjne 33 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. 

Akty nominacyjne otrzymali:
 

Maria BANASZKIEWICZ-BRYŁA 

profesor sztuki  

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Krzysztof CHMIELOWSKI 

profesor nauk inżynieryjno-technicznych 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Aleksandra CZERW 

profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu 

Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Krzysztof DZIEWANOWSKI 

profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
 

Anna FIJAŁKOWSKA 

profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu 

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Agata FILIP 

profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 

Grzegorz GAJOS 

profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 

Hanna GERBER 

profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 

Elżbieta GROCHOWSKA-NIEDWOROK 

profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 

Ireneusz GRUDZIŃSKI 

profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu 

Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Michał JANUSZKIEWICZ 

profesor nauk humanistycznych 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ksiądz Zdzisław KROPIDŁOWSKI 

profesor nauk humanistycznych 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Tomasz LISOWSKI 

profesor nauk humanistycznych 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Paweł MACKIEWICZ 

profesor nauk ścisłych i przyrodniczych 

Uniwersytet Wrocławski

Ksiądz Bogusław MIGUT 

profesor nauk teologicznych 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Stanisława NIEBRZEGOWSKA-BARTMIŃSKA 

profesor nauk humanistycznych 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Zbigniew PĘDZICH 

profesor nauk inżynieryjno-technicznych 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Tomasz POPŁAWSKI 

profesor nauk ścisłych i przyrodniczych 

Uniwersytet Łódzki
 

Wojciech PRZEGON

profesor nauk inżynieryjno-technicznych 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 

Magdalena RUCKA 

profesor nauk inżynieryjno-technicznych 

Politechnika Gdańska
 

Robert SIDEŁKO 

profesor nauk  inżynieryjno-technicznych 

Politechnika Koszalińska
 

Wacław SKOCZYŃSKI 

profesor nauk inżynieryjno-technicznych 

Politechnika Wrocławska
 

Marcin SZEGA 

profesor nauk inżynieryjno-technicznych 

Politechnika Śląska w Gliwicach
 

Lucjan ŚNIEŻEK 

profesor nauk inżynieryjno-technicznych 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Piotr TARCHOLIK 

profesor sztuki  

Akademia Muzyczna w Krakowie
 

Artur TYLISZCZAK 

profesor nauk inżynieryjno-technicznych

Politechnika Częstochowska 

Monika WILKIEWICZ 

profesor sztuki  

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Stanisław WITKOWSKI 

profesor nauk ścisłych i przyrodniczych 

Uniwersytet w Białymstoku
 

Jerzy WOJEWODA 

profesor nauk inżynieryjno-technicznych 

Politechnika Łódzka
 

Agnieszka WÓJTOWICZ 

profesor nauk inżynieryjno-technicznych 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Piotr ZAWOJSKI 

profesor nauk humanistycznych 

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Artur ZBICIAK 

profesor nauk inżynieryjno-technicznych 

Politechnika Warszawska
 

Janusz ZMYWACZYK 

profesor nauk inżynieryjno-technicznych 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie