Menu rozwijane

06 listopada 2019
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
o1554003020.jpg
o198041914.jpg
o1653701159.jpg
o1456319476.jpg
o751459312.jpg
o1279824358.jpg
o1891377648.jpg
o2044538592.jpg
o144976225.jpg
o830724722.jpg
o647512809.jpg
o1047190440.jpg
o1643685847.jpg
o1564434061.jpg
o1784334587.jpg
o1857547310.jpg
o556853396.jpg
o679222189.jpg
o1166084553.jpg
o568299977.jpg
o1665308716.jpg
o246714282.jpg
o616663041.jpg
o857420483.jpg
o1266283075.jpg
o64081811.jpg
o1287786129.jpg
o522144244.jpg
o23957471.jpg
o1256737134.jpg
o1727827829.jpg

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Akty nominacyjne otrzymali:

     Arkadiusz BAGŁAJEWSKI

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Anna BAJER
profesor nauk biologicznych

Uniwersytet Warszawski

Eleonora BIELAWSKA-BATOROWICZ
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Łódzki

Paweł BORSZOWSKI
profesor nauk prawnych
Uniwersytet Wrocławski

Bogumił BRYCKI
profesor nauk chemicznych
Uniwersytet Adama Mickiewicza  w Poznaniu

Agata CZAJKA-JAKUBOWSKA

profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Marcin CZECH
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Aleksandra DAŃCZAK-PAZDROWSKA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Marcin DĘBOWSKI
profesor nauk technicznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Marek DREWNIK
profesor nauk o Ziemi
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Lidia DZIERZBICKA-GŁOWACKA

profesor nauk o Ziemi
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie

Marcin FIJAŁKOWSKI
profesor nauk medycznych
Gdański Uniwersytet Medyczny

Krzysztof FUJAREWICZ
profesor nauk technicznych
Politechnika Śląska w Gliwicach

Tomasz GMEREK
profesor nauk społecznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Elżbieta GOŁATA
profesor nauk ekonomicznych

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Małgorzata GRABARCZYK

profesor nauk chemicznych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Tomasz GRABOWSKI
profesor nauk weterynaryjnych
Gdański Park Naukowo Technologiczny Polpharma Biologics

Marek GUGAŁA
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Władysław HOMENDA
profesor nauk technicznych
Politechnika Warszawska

Franciszek JANOWIAK
profesor nauk rolniczych
Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Michał KARA
profesor nauk humanistycznych
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Jan KŁOS
profesor nauk humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Eugeniusz KODA
profesor nauk technicznych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dariusz KOSIOR
profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

w Warszawie

Zbigniew LEONOWICZ
profesor nauk technicznych
Politechnika Wrocławska

Maciej MACHACZKA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Rzeszowski,
Karolinska University Hospital, Sztokholm, Szwecja

Mariusz MALINOWSKI
profesor nauk technicznych
Politechnika Warszawska

Marek MARCINEK
profesor nauk technicznych
Politechnika Warszawska

Natalia MAREK-TRZONKOWSKA

profesor nauk medycznych
Gdański Uniwersytet Medyczny

Krzysztof MARYCZ
profesor nauk ścisłych i przyrodniczych

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Mariusz MATYKA
profesor nauk rolniczych
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

w Puławach

Andrzej MICHAŁOWSKI
profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu

Beata NIEZGODA-ŻELASKO

profesor nauk technicznych
Politechnika Krakowska

Renata NOWAK
profesor nauk farmaceutycznych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Marcin NOWAK
profesor nauk weterynaryjnych

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Michał NOWAK
profesor nauk technicznych
Politechnika Poznańska

Katarzyna OGNIK
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Teresa OLEJNICZAK
profesor nauk biologicznych
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Maciej PIEPRZYCA
profesor sztuk filmowych
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Agnieszka PIOTROWICZ-CIEŚLAK
profesor nauk biologicznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Michał POLGUJ
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wojciech POSPIECH
profesor sztuk muzycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jolanta PRYWER
profesor nauk fizycznych
Politechnika Łódzka

Agnieszka PSZCZÓŁKOWSKA

profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Stanisław RABIEJ
profesor nauk technicznych
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Jan RADOŃ
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Rafał RAKOCZY
profesor nauk technicznych

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Janusz ROSIEK
profesor nauk fizycznych
Uniwersytet Warszawski

Małgorzata ROZKWITALSKA

profesor nauk ekonomicznych
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Andrzej RYSIŃSKI
profesor sztuk plastycznych
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Zofia RZEPECKA
profesor nauk technicznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Andrzej SEPKOWSKI
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Łódzki

Agnieszka SITKO-LUTEK
profesor nauk ekonomicznych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dariusz SKARŻYŃSKI
profesor nauk biologicznych
Uniwersytet Wrocławski

Jerzy SOKALSKI
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Ireneusz SOWA
profesor nauk farmaceutycznych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Tomasz SPALIŃSKI
profesor sztuk muzycznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Grzegorz SZTWIERTNIA
profesor sztuk plastycznych
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Agnieszka SZYPOWSKA
profesor nauk medycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Ireneusz ŚLESAK
profesor nauk biologicznych
Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Anna ŚLIZ
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Opolski

Konrad ŚWIERCZEK
profesor nauk technicznych
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Katarzyna TKACZ-ŚMIECH

profesor nauk technicznych
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Ryszard TOMCZYK
profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Szczeciński

 Jędrzej TRAJER
profesor nauk rolniczych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Robert WIECZOREK
profesor nauk chemicznych
Uniwersytet Wrocławski

Bartłomiej WYŻGA
profesor nauk o Ziemi
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Ponadto Prezydent RP podczas uroczystości przekazał nominację profesorską na ręce małżonki zmarłego profesora Wiesława BARNATA.