Menu rozwijane

Prezydent RP Andrzej Duda powołał z dniem 8 kwietnia 2022 r. Waldemara Budę w skład Rady Ministrów, na urząd Ministra Rozwoju i Technologii.
Prezydent RP Andrzej Duda awansował na stopień generalski nadinspektora Służby Celno–Skarbowej insp. Magdalenę Rzeczkowską oraz insp. Macieja Fiłończuka.
Prezydent RP Andrzej Duda odwołał z dniem 7 kwietnia 2022 r. Piotra Nowaka ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra Rozwoju i Technologii. 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 78 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
Prezydent Andrzej Duda powołał z dniem 1 kwietnia 2022 roku na stanowisko etatowego doradcy prof. Dariusza Dudka.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał gen. dyw. rez. Andrzeja Reudowicza na kolejną kadencję Kanclerza Orderu Krzyża Wojskowego.
Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 24 lutego 2022 r. powołał sędziego Adama Rocha na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej.
Prezydent Andrzej Duda powołał z dniem 21 lutego br. Ireneusza Dąbrowskiego oraz Henryka Wnorowskiego w skład Rady Polityki Pieniężnej
Jacek Chlebny został powołany na Prezesa NSA, a Joanna Lemańska na Prezesa SN kierującego pracami Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.
Prezydent RP powołał Jacka Chlebnego na stanowisko Prezesa NSA, a także Joannę Lemańską na stanowisko Prezesa SN kierującego pracami Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.
Prezydent RP Andrzej Duda mianował na stopień nadinspektora Służby Celno-Skarbowej inspektora Macieja Fiłończuka, Naczelnika Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku.
Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Sześćdziesięciu trzech nowo powołanych sędziów oraz asesor sądowy złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie.
– Rada Dialogu Społecznego jest forum dyskusji o niezwykle ważnych państwowych sprawach – podkreślał Prezydent, powołując nowych członków RDS.