Menu rozwijane

11 listopada to wyjątkowa data, to jedno z najważniejszych wydarzeń w roku o niezwykłym ładunku patriotycznym – podkreślał Prezydent, wręczając nominacje generalskie w Belwederze.
Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Nowo powołani sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie.
Prezydent mianował pięciu oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie oraz na podstawie art. 53 ustawy o Straży Granicznej nadał stopnie generalskie czterem oficerom Straży Granicznej.
Prezydent Andrzej Duda dokonał zmian w składzie Rady Ministrów. – Pałac Prezydencki jest dla Państwa otwarty. Staram się, żeby współpraca z rządem układała się jak najlepiej, żebyśmy działali wspólnie – Prezydent.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Nowo powołani sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie.
Prezydent RP wręczył akty nominacyjne nowo powołanym członkom Kapituły Orderu Odrodzenia Polski: Piotrowi Andrzejewskiemu, Wiesławowi Johannowi, Władysławowi Ortylowi, Mieczysławowi Rybie i Krzysztofowi Szwagrzykowi oraz prof. Marii Gintowt-Jankowicz.
Prezydent RP wręczył akty nominacyjne nowo powołanym członkom Kapituły Orderu Orła Białego: Michałowi Kleiberowi i Irenie Zofii Romaszewskiej, powołanym na kolejną kadencję, oraz Wojciechowi Roszkowskiemu.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 29 września 2021 r. powołał Joannę Misztal-Konecką na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Cywilnej.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odwołał z dniem 30 września 2021 r. Błażeja Spychalskiego ze stanowiska Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty mianowania do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w sądzie rejonowym.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego w wojewódzkim sądzie administracyjnym.
Prezydent RP mianował generała broni Tomasza Piotrowskiego na drugą kadencję na stanowisku Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Nie wymienia się zawodników w dobrze grającej drużynie – mówił.
Prezydent RP powierzył Małgorzacie Manowskiej wykonywanie obowiązków Prezesa SN kierującego pracą Izby Cywilnej SN i powołał Piotra Prusinowskiego na stanowisko Prezesa SN kierującego pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Nowo powołani sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie.
Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o powołaniu sędziego Piotra Prusinowskiego na prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, a I prezes SN Małgorzaty Manowskiej na p.o. prezesa Izby Cywilnej SN.