Prezydent Andrzej Duda, powołując nowych członków RDS: Bardzo trudny czas pandemii koronawirusa jest takim momentem w naszych dziejach, który wymaga szczególnego nacisku na dialog społeczny, wzajemnego zrozumienia, współdziałania, solidarności.
Prezydent Andrzej Duda powołał Przemysława Czarnka na urząd Ministra Edukacji i Nauki. Do najważniejszych zadań Prezydent zaliczył potrzebę wzmocnienia roli rodziców w procesie edukacji i zapewnienie wolności badań naukowych.
Prezydent RP Andrzej Duda powołał generała dywizji Andrzeja Reudowicza na stanowisko zastępcy Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
W Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne czterdziestu ośmiu nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
Prezydent RP Andrzej Duda powołał dziś Grażynę Ignaczak-Bandych na stanowisko Szefa Kancelarii Prezydenta RP, a Małgorzatę Paprocką oraz Piotra Ćwika na stanowiska Sekretarzy Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Prezydenckim doradcą został Łukasz Rzepecki.
– Działając razem: prezydent i rząd, jesteśmy w stanie przeprowadzić Polskę przez ten trudny czas – mówił Andrzej Duda podczas uroczystości dokonania zmian w składzie Rady Ministrów.
Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.
Prezydent RP Andrzej Duda na wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nadał tytuły profesorskie nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
Prezydent RP Andrzej Duda postanowieniami z dnia 14 września 2020 r. powołał Adama Lipińskiego na członka Zarządu NBP i stanowisko Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Martę Gajęcką na członka Zarządu NBP. Akty powołania wręczono 21 września 2020.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 28 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
Prezydent RP Andrzej Duda nadał stopień nadinspektora w korpusie generałów Służby Celno-Skarbowej inspektorowi Dariuszowi Postkowi. Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się w Pałacu Prezydenckim.
Prezydent Andrzej Duda na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji nadał stopień nadbrygadiera starszemu brygadierowi Krzysztofowi Hejdukowi, zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
Prezydent RP powołał w skład Rady Ministrów Adama Niedzielskiego na urząd Ministra Zdrowia i Zbigniewa Raua na urząd Ministra Spraw Zagranicznych.
– Dzisiejsze nominacje generalskie są jednymi z najbardziej symbolicznych w historii Wojska Polskiego – mówił Prezydent, wręczając awanse 13 oficerom WP. Uroczystość rozpoczęła obchody Święta Wojska Polskiego w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda na wniosek Ministra Obrony Narodowej awansował dziś na stopień generała brygady Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego Macieja Materkę oraz Szefa Służby Wywiadu Wojskowego Marka Łapińskiego.