Menu rozwijane

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Andrzej Duda wręczył awanse generalskie dziewięciu oficerom Wojska Polskiego. Wręczył także odznaczenia państwowe.
Prezydent RP Andrzej Duda wręczył dziś Jarosławowi Gowinowi akt odwołania ze składu Rady Ministrów, z funkcji Wiceprezesa RM oraz Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.
Prezydent RP Andrzej Duda mianował dziewięciu oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie. Akty mianowania zostaną wręczone przez Prezydenta RP 15 sierpnia br. podczas uroczystości Święta Wojska Polskiego.
Prezydent RP powołał Jakuba Kumocha na stanowisko Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP – Szefa Biura Polityki Międzynarodowej oraz Bognę Janke na stanowisko Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.
Prezydent RP Andrzej Duda, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji nadał stopnie generalskie siedmiu oficerom Policji. Wręczenie nominacji przez Prezydenta RP odbędzie się 21 lipca br. podczas uroczystość z okazji Święta Policji.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Sądu Apelacyjnego, Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego.
Prezydent Andrzej Duda mianował generała Rajmunda Andrzejczaka na drugą kadencję na stanowisku Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. – Bardzo dobrze oceniam pierwszą kadencję Pana generała oraz dotychczasowe dokonania – zaznaczył Prezydent.
Prezydent Andrzej Duda mianował do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w sądzie rejonowym 97 osób. Asesorzy złożyli dziś wobec Prezydenta RP ślubowanie.
Prezydent RP Andrzej Duda nadał stopnie generalskie oficerom Straży Granicznej. Wręczenie nominacji przez Prezydenta odbędzie się w piątek 14 maja br. na dziedzińcu Belwederu.
Prezydent RP na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał stopnie generalskie czterem oficerom Państwowej Straży Pożarnej. Wręczenie nominacji odbędzie się 7 maja 2021 r. w czasie obchodów z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka.
Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego. Nowo powołani sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie.
Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy wręczył Dariuszowi Blocherowi akt powołania do Rady Dialogu Społecznego.
Prezydent Andrzej Duda wręczył dziś akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Nowo powołani sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie.
Prezydent Andrzej Duda mianował sześciu oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie. Akty mianowania zostały wręczone w dniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył dziś akty nominacyjne 33 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.