Menu rozwijane

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda na wniosek Ministra Obrony Narodowej awansował dziś na stopień generała brygady Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego Macieja Materkę oraz Szefa Służby Wywiadu Wojskowego Marka Łapińskiego.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda mianował trzynastu oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie. Akty mianowania zostaną wręczone przez Prezydenta RP w przeddzień Święta Wojska Polskiego, 14 sierpnia br.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz na stanowisku asesora sądowego w wojewódzkim sądzie administracyjnym.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda awansował sześciu oficerów Policji na stopnie generalskie. Akty mianowania Prezydent RP wręczył podczas centralnych obchodów Święta Policji.
Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda mianował dwóch oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie. Akty mianowania zostały wręczone podczas uroczystości w 4. Pułku Chemicznym w Brodnicy.
Prezydent RP Andrzej Duda, na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mianował dwóch oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie. Akty mianowania zostaną wręczone przez Prezydenta RP w poniedziałek, 29 czerwca 2020 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył dziś 77 aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądów okręgowych, rejonowych, apelacyjnych i wojewódzkich sądów administracyjnych.
Prezydent Andrzej Duda powołał Małgorzatę Manowską na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Karnej powołany został Michał Laskowski.
Prezydent RP zdecydował o powołaniu, spośród pięciu kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, sędzi Małgorzaty Manowskiej na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
Prezydent Andrzej Duda powołał psycholog Justynę Kotowską z Instytutu Psychiatrii i Neurologii Kliniki Psychiatrii Sądowej do państwowej komisji ds. wyjaśnienia przypadków pedofilii.
Straż Graniczna jest formacją dobrze zorganizowaną, która zawsze, ilekroć istnieje taka potrzeba, staje na wysokości zadania – podkreślał Prezydent Andrzej Duda, wręczając nominacje generalskie trzem oficerom Straży Granicznej.
06.05.2020
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego.
Prezydent Andrzej Duda, który wręczył nominacje na stopnie generalskie dwóm oficerom Państwowej Straży Pożarnej podkreślał, że staż pożarna staje się coraz bardziej nowoczesna i lepiej wyposażona. Uroczystość odbyła się w Międzynarodowym Dniu Strażaka.
Prezydent RP Andrzej Duda, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, nadał stopnie generalskie dwóm oficerom PSP. Wręczenie nominacji odbędzie się w Międzynarodowym Dniu Strażaka, 4 maja, w Pałacu Prezydenckim.
Prezydent RP Andrzej Duda powołał Wojciecha Murdzka w skład Rady Ministrów, na urząd Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.