Menu rozwijane

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sądów apelacyjnych, rejonowych i okręgowych.
Prezydent Andrzej Duda wręczył dwie nominacje na stopnie generałów Służby Więziennej. – Kiedy dziś patrzymy na służbę więzienną, stan polskiego więziennictwa można śmiało powiedzieć, że jego sprawy są dobrze prowadzone – wskazywał Prezydent.
Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 23 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Nowo powołani sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie.
Prezydent RP Andrzej Duda powołał Piotra Serafina na doradcę społecznego. Piotr Serafin jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie. Właścicielem ekologicznego gospodarstwa rolnego oraz prezesem zarządu Małopolskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Nowo powołani sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie.
Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Prezydent Andrzej Duda wręczył nowym członkom akty powołania w skład Rady Dialogu Społecznego.
Prezydent Andrzej Duda powołał Pawła Szrota na stanowisko Szefa Gabinetu Prezydenta RP, Piotra Ćwika na na stanowisko Zastępcy Szefa KPRP oraz ustanowił Krzysztofa Szczerskiego Pełnomocnikiem Prezydenta ds. utworzenia Biura Polityki Międzynarodowej.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Nowo powołani sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie.
Prezydent Andrzej Duda postanowieniem z dnia 10 grudnia 2020 r. powołał w skład Rady Mediów Narodowych Roberta Kwiatkowskiego zgłoszonego przez Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia).
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz asesora sądowego. 53 nowo powołanych sędziów oraz asesor sądowy złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie.
Akty powołania w skład Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa otrzymali z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy: Borysław Czarakcziew, Andrzej Betlej, Andrzej Szczerski.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 2 listopada 2020 r. powołał z dniem 7 listopada br. Wiesława Johanna w skład Krajowej Rady Sądownictwa.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda decyzjami z dnia 28 października 2020 r. dokonał zmiany na stanowisku przedstawiciela Prezydenta RP w Komisji Nadzoru Finansowego.
Paweł Szrot został powołany przez Prezydenta Andrzej Dudę na stanowisko Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.