12 października 2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nowo powołanym członkom Kapituły Orderu Odrodzenia Polski: Piotrowi Andrzejewskiemu, Wiesławowi Johannowi, Władysławowi Ortylowi, Mieczysławowi Rybie i Krzysztofowi Szwagrzykowi, powołanym na kolejną kadencję, oraz prof. Marii Gintowt-Jankowicz.

Dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz została uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski postanowieniem Prezydenta RP w 1993 r., za wybitne zasługi w działalności państwowej i publicznej, w 2000 r., Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2000 r. za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski w 2006 r., za wybitne zasługi dla rozwoju administracji publicznej oraz Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy w 2021 r., za wybitne zasługi w kształtowaniu orzecznictwa konstytucyjnego oraz zasad demokratycznego państwa prawa, za osiągnięcia w działalności państwowej, publicznej i naukowej, w szczególności na rzecz rozwoju polskiej służby cywilnej.

W uroczystości uczestniczyli członkowie Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, Szef Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych oraz Sekretarze Stanu w Kancelarii Prezydenta RP: Andrzej Dera i Małgorzata Paprocka.

Następnie odbyło się posiedzenie Kapituły Orderu Odrodzenia Polski pod przewodnictwem Wielkiego Mistrza Orderu Odrodzenia Polski – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Członkowie Kapituły dokonali wyboru Kanclerza Orderu Odrodzenia Polski, którym został Wiesław Jochann.

Sekretarzem Kapituły został wybrany Władysław Ortyl.

Belweder | Uroczystość dokonania zmian w składzie Kapituły Orderu Odrodzenia Polski

Belweder | Uroczystość dokonania zmian w składzie Kapituły Orderu Odrodzenia Polski

Belweder | Uroczystość dokonania zmian w składzie Kapituły Orderu Odrodzenia Polski

Belweder | Uroczystość dokonania zmian w składzie Kapituły Orderu Odrodzenia Polski

Belweder | Uroczystość dokonania zmian w składzie Kapituły Orderu Odrodzenia Polski

Belweder | Uroczystość dokonania zmian w składzie Kapituły Orderu Odrodzenia Polski

Belweder | Uroczystość dokonania zmian w składzie Kapituły Orderu Odrodzenia Polski

Belweder | Uroczystość dokonania zmian w składzie Kapituły Orderu Odrodzenia Polski

Belweder | Posiedzenie Kapituły Orderu Odrodzenia Polski pod przewodnictwem Wielkiego Mistrza Orderu Odrodzenia Polski

Belweder | Posiedzenie Kapituły Orderu Odrodzenia Polski pod przewodnictwem Wielkiego Mistrza Orderu Odrodzenia Polski

o1610979768.jpg
o275660398.jpg
o1142296187.jpg
o1199767810.jpg
o1269073721.jpg
o1528077758.jpg
o1100313194.jpg
o1562686156.jpg
o1097797602.jpg
o1935012421.jpg