Menu rozwijane

01 sierpnia 2019
Stojącego na czele Kapituły Kanclerza Orderu oraz członków Kapituły powołuje Prezydent spośród Kawalerów Orderu Krzyża Wojskowego na pięć lat.
Order Krzyża Wojskowego ustanowiono z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego 18 października 2006 r. Wyszło to naprzeciw oczekiwaniom środowisk wojskowych.
Order Krzyża Wojskowego jest nagrodą za wybitne czyny bojowe połączone z wyjątkową ofiarnością i odwagą w czasie działań bojowych.
Nazwa orderu – Order Krzyża Wojskowego – odpowiada historycznej, potocznej nazwie najstarszego polskiego odznaczenia wojskowego Virtuti Militari.
Zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach Kapitułę Orderu Krzyża Wojskowego tworzą Kanclerz Orderu oraz pięciu członków Kapituły.
o851228358.jpg
o2121359526.jpg
o655744791.jpg
o1404355379.jpg
o203613332.jpg

Pięciu żołnierzy, którzy wykazali się wybitnym męstwem oraz bohaterstwem na polu walki, zostało powołanych dziś przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w skład Kapituły Orderu Krzyża Wojskowego – najwyższego wojskowego odznaczenia nadawanego w czasie pokoju.

– To współczesne Virtuti Militari. Dziś nie jesteśmy w stanie wojny, ale wiemy, że są miejsca na świecie, gdzie walczą polscy żołnierze. To order za walkę. Dla tych, którzy gotowi są poświęcić życie dla Ojczyzny. I dlatego Kapituła ta ma takie znaczenie – mówił Prezydent, wręczając żołnierzom akty powołania.

  • Zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2019 r. na członków Kapituły powołani zostali: starszy chorąży sztabowy Marek Górski, chorąży Piotr H., pułkownik Grzegorz Kaliciak, major Tomasz Nowicki oraz pułkownik Adam Wiak.

Powołanie nowych członków Kapituły Orderu Krzyża Wojskowego - zdjęcie w treści artykułu

W ceremonii w Pałacu Prezydenckim uczestniczył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Paweł Soloch oraz Kanclerz Orderu gen. dyw. Andrzej Reudowicz. WIĘCEJ >>