07 września 2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniami z dnia 2 września 2021 r.:

  • powierzył Małgorzacie Manowskiej Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego wykonywanie obowiązków Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Cywilnej Sądu Najwyższego,
  • powołał Piotra Prusinowskiego na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Wręczenie aktów powierzenia oraz powołania nastąpiło podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim.

Pałac Prezydencki | Uroczystość powołania Prezesów Izb w Sądzie Najwyższym

Pałac Prezydencki | Uroczystość powołania Prezesów Izb w Sądzie Najwyższym

Pałac Prezydencki | Uroczystość powołania Prezesów Izb w Sądzie Najwyższym

Pałac Prezydencki | Uroczystość powołania Prezesów Izb w Sądzie Najwyższym

o855247133.jpg
o179086867.jpg
o38041532.jpg
o1579202209.jpg