Menu rozwijane

31 stycznia 2017
Prezydent mianował Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
Prezydent mianował Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
Prezydent mianował Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
Prezydent mianował Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
Prezydent mianował Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
Prezydent mianował Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
Prezydent mianował Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
Prezydent mianował Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
Prezydent mianował Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
Prezydent mianował Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
Prezydent mianował Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
Prezydent mianował Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
Prezydent mianował Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
o1388446752.jpg
o1413737827.jpg
o1732390466.jpg
o1790572743.jpg
o1362764025.jpg
o1403629915.jpg
o1717243374.jpg
o1076867976.jpg
o1418076064.jpg
o1463868784.jpg
o464458305.jpg
o378664328.jpg
o1106157833.jpg

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda, na podstawie art. 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, podjął decyzję o mianowaniu generała broni Leszka Surawskiego na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

- Życzę powodzenia na tej funkcji, spełnienia wszystkich zamierzeń, realizacji tego, co dla nas jest najważniejsze, wzmacniania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Jak najlepszej relacji z naszymi sojusznikami. Krótko mówiąc: życzę Panu Generałowi na tej nowej funkcji wszelkich sukcesów - powiedział prezydent Andrzej Dudawe wtorek  podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Może Cię zainteresować Wystąpienie Prezydenta RP podczas uroczystości mianowania Szefa Sztabu Generalnego WP

Jednocześnie Prezydent RP, na podstawie art. 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, odwołał z zajmowanego stanowiska dotychczasowego Szefa Sztabu Generalnego WP generała Mieczysława Gocuła.

Prezydent Duda podziękował za wierną służbę Rzeczypospolitej gen. Gocułowi, który od 2010 r. służył jako zastępca szefa SG WP, a od 2013 r. - jako szef tej instytucji. Zauważył, że były to ważne i trudne lata, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski i regionu.


- Bardzo Panu, Panie Generale, dziękuję za tę służbę, ponieważ w jej trakcie w związku z bezpieczeństwem RP doszło do ważnych wydarzeń, które to bezpieczeństwo wzmocniły – powiedział prezydent, nawiązując do decyzji podjętych przez dwa ostatnie szczyty NATO – w Newport w Walii i Warszawie.

- Oczywiście, decyzje szczytu NATO w istotnej mierze tam, gdzie zasiadają politycy, są decyzjami politycznymi, ale one zawsze mają swoją absolutnie fundamentalną wojskową podbudowę i za tę wojskową podbudowę w przeważającej mierze to właśnie Pan Generał jako szef Sztabu Generalnego odpowiadał – dodał prezydent Duda.

Zaznaczył, że służba gen. Gocuła była sumienna i wzorowa. - Decyzje podjęte przez szczyt NATO, to, że wojska amerykańskie, z którymi wczoraj spotkałem się w Żaganiu, są już w Polsce, że bezpieczeństwo naszego regionu, całej Europy Środkowej, jest w tej chwili wzmacniane, to w istotnej mierze zasługa Pana Generała – ocenił prezydent.

Andrzej Duda jednocześnie powiedział, że gen. Surawskiego czeka bardzo odpowiedzialna misja. - W polskim wojsku dzieje się cały czas wiele zmian, trwa proces modernizacji, jesteśmy w tej chwili w trakcie układania nowej struktury kierowania i dowodzenia, struktury, w której chciałbym, żeby szef Sztabu Generalnego zajął pozycję silniejszą, niż było to do tej pory – powiedział prezydent Duda.

Dodał, że przed nowym szefem SG WP wiele odpowiedzialnych zadań, m.in. reprezentowanie Wojska Polskiego w strukturach międzynarodowych. Podkreślał też doświadczenie Surawskiego w dowodzeniu i pracy w SG WP i innych dowództwach.

Gen. Gocuł powiedział na uroczystości w Pałacu Prezydenckim, że służba na stanowisku szefa SG WP – pod kierownictwem, które doceniało i inspirowało, była dla niego honorem i zaszczytem.

Gen. Surawski powiedział, że czuje wyzwania, które przed nim stoją. - Na pewno z tym kolektywem, który stoi tutaj, w postaci panów generałów, z wszystkimi szefami zarządów, którzy stoją za mną, damy radę i podołamy wszystkim wyzwaniom i stawianym zadaniom przez pana ministra i przez pana prezydenta - zapewnił gen. Surawski.

- Na pewno zrobimy wszystko, żebyście wy, panowie, mieli czysto i klarownie przekazane dane do podjęcia jak najlepszych decyzji, aby Wojsko Polskie, Rzeczpospolita stawała się coraz lepsza – dodał nowy szef SG WP.  (PAP, inf. własna)

Czytaj więcej na stronie BBN>>