Menu rozwijane

27 maja 2019
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (1)
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (2)
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (3)
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (4)
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (5)
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (6)
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (7)
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (8)
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (9)
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (10)
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (11)
o1397426394.jpg
o746409803.jpg
o1255916453.jpg
o1702350533.jpg
o1339577065.jpg
o1355301144.jpg
o707125541.jpg
o920829443.jpg
o651003209.jpg
o386076095.jpg
o290903503.jpg

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył w poniedziałek akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Akty nominacyjne otrzymali:

1.  Janusz ADAMIEC
profesor nauk technicznych
Politechnika Śląska w Katowicach

2.  Marcin BARANOWSKI
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

3.  Jan BLECHARZ
profesor nauk o kulturze fizycznej
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

4. Barbara BŁAŻEJCZYK-OKOLEWSKA
profesor nauk technicznych
Politechnika Łódzka

5.  Andrzej BOGUCKI
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

6.  Krzysztof BRYNIARSKI
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

7.  Grażyna CIEPIELA
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

8.  Maria CIOCH
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

9. Bożena CZARKOWSKA-PĄCZEK

profesor nauk medycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny

10.  Bazyli CZYŻEWSKI
profesor nauk ekonomicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

11.  Barbara DOROCKA-BOBKOWSKA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

12.  Violetta DYMICKA-PIEKARSKA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

13.  Andrzej DZIELIŃSKI
profesor nauk technicznych
Politechnika Warszawska

14.  Agnieszka GNIAZDOWSKA-PIEKARSKA
profesor nauk biologicznych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

15.  Małgorzata GRELA
profesor sztuk muzycznych
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

16.  Przemysław HENSEL
profesor nauk ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski

17.  Katarzyna HORBACZ
profesor nauk matematycznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach

18.  Anna HRABIA
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

19.  Teresa JACKOWSKA
profesor nauk medycznych
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

20.  Anna KABŁAK-ZIEMBICKA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

21. Małgorzata KAJTA
profesor nauk medycznych
Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

22.  Bartosz KARASZEWSKI
profesor nauk medycznych
Gdański Uniwersytet Medyczny

23.  Robert KŁOSOWICZ
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

24.  Bożena KOCISZEWSKA-NAJMAN
profesor nauk medycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny

25.  Agnieszka KOŁACIŃSKA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny  w Łodzi

26.  Mirosława KUPRYJANOWICZ
profesor nauk biologicznych
Uniwersytet w Białymstoku

27.  Iwona KURKOWSKA-JASTRZĘBSKA
profesor nauk medycznych
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

28.  Przemko KWINTA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

29.  Daniel LIPIŃSKI
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

30.  Robert LITWIŃSKI
profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

31.  Jolanta ŁUKASIEWICZ
profesor nauk biologicznych
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

32.  Marcin MACHALSKI
profesor nauk o Ziemi
Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

33.  Tadeusz MAGIERA
profesor nauk o Ziemi
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

34.  Tadeusz MALEWSKI
profesor nauk biologicznych
Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

35.  Anna MALICKA-KLEPARSKA
profesor nauk humanistycznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

36.  Ludmiła MARCINOWICZ
profesor nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

37.  Krzysztof MILEWSKI
profesor nauk medycznych
Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

38.  Przemysław NEHRING
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

39.  Kesra NERMEND
profesor nauk ekonomicznych
Uniwersytet Szczeciński

40.  Agnieszka PAWŁOWSKA
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Rzeszowski

41.  Przemysław PERLIKOWSKI
profesor nauk technicznych
Politechnika Łódzka

42.  Edyta PRONIEWICZ
profesor nauk chemicznych
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

43. Konrad RACZKOWSKI
profesor nauk ekonomicznych
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

44. Jolanta SACZKO
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny  we Wrocławiu

45. Stanisław SAWCZYN
profesor nauk o kulturze fizycznej
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

46.  Piotr STEFANOWICZ
profesor nauk chemicznych
Uniwersytet Wrocławski

47.  Łukasz STĘPIEŃ
profesor nauk rolniczych
Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

48.  Jerzy STOJKO
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

49.  Marcin STOPA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

50.  Łukasz SUŁKOWSKI
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

51.  Paweł SZABELSKI
profesor nauk chemicznych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

52.  Maciej SZALENIEC
profesor nauk chemicznych
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera

Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

53.  Agnieszka SZUMNA
profesor nauk chemicznych
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

54.  Robert ŚMIGIEL
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

55.  Arkadiusz TELESIŃSKI
profesor nauk rolniczych
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

56.  Krzysztof TOMCZUK
profesor nauk weterynaryjnych
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

57.  Ireneusz WEYMANN
profesor nauk fizycznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

58.  Małgorzata WITASZEK-SAMBORSKA
profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu

59.  Wiesław ZIMA
profesor nauk technicznych
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

60.  Jerzy ŻMUDZKI
profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie