07 stycznia 2016

Uroczystość wręczenia nominacji sędziowskich w Pałacu Prezydenckim

Uroczystość wręczenia nominacji sędziowskich w Pałacu Prezydenckim

Uroczystość wręczenia nominacji sędziowskich w Pałacu Prezydenckim

Uroczystość wręczenia nominacji sędziowskich w Pałacu Prezydenckim

Uroczystość wręczenia nominacji sędziowskich w Pałacu Prezydenckim

Uroczystość wręczenia nominacji sędziowskich w Pałacu Prezydenckim

Uroczystość wręczenia nominacji sędziowskich w Pałacu Prezydenckim

Uroczystość wręczenia nominacji sędziowskich w Pałacu Prezydenckim

Uroczystość wręczenia nominacji sędziowskich w Pałacu Prezydenckim

Uroczystość wręczenia nominacji sędziowskich w Pałacu Prezydenckim

Uroczystość wręczenia nominacji sędziowskich w Pałacu Prezydenckim

Uroczystość wręczenia nominacji sędziowskich w Pałacu Prezydenckim

o460019604.jpg
o377798171.jpg
o297382886.jpg
o1162322330.jpg
o1315052487.jpg
o956120127.jpg
o1451511479.jpg
o1001694852.jpg
o1024212169.jpg
o1629894059.jpg
o2119774413.jpg
o542103842.jpg

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył w czwartek akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Nowo powołani sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie.

Andrzej Duda pogratulował nominacji i awansów. - Jest czego gratulować, bo to jest ważny moment w życiu. Ale z mojego punktu widzenia jako prezydenta muszę powiedzieć otwarcie, że to także ważny moment. To jest moment podzielenia się odpowiedzialnością za bardzo ważny element spraw państwowych – zwrócił się prezydent do zgromadzonych w Pałacu Prezydenckim nowych sędziów.

- To podzielenie się odpowiedzialnością ma w tym znaczeniu dosłownym wymiar symboliczny - jest to odpowiedzialność za to, że państwo wydajecie wyroki w imieniu Rzeczypospolitej, w imieniu państwa polskiego – podkreślił.

- To ma oczywiście wymiar symboliczny, ale ma i istotny wymiar państwowy w znaczeniu społecznym. To znaczy, że państwo swoimi działaniami, wykonywaniem swoich obowiązków, wydawaniem wyroków przede wszystkim wobec obywateli budujecie obraz tego, czy państwo jest sprawiedliwe czy też nie – dodał Andrzej Duda.

Zdaniem prezydenta to ogromnie doniosła rola w budowaniu tego poczucia, czy Polska jest państwem dobrym i sprawiedliwym, czy ludzie są szanowani.

Prezydent zaznaczył również, że zadaniem sędziów jest także budowanie poczucia sprawiedliwości, co ma niezwykle doniosłe znaczenie. - Ludzie różnie mówią o sądach i wydawanych wyrokach. Jest wielkim państwa zadaniem odbudowywanie poczucia, że wymiar sprawiedliwości rzeczywiście jest sprawiedliwy – powiedział Andrzej Duda.

Prezydent zaapelował do sędziów: Proszę, byście wydając wyroki, kierowali się własnym doświadczeniem, żebyście byli samodzielni, byście patrzyli na sprawy szerzej niż tylko przez pryzmat czysto pojętego prawa i jego litery, ale żebyście patrzyli na sprawy także jako ludzie i pamiętali o tym, że każda sprawa pojedynczego człowieka, która znajduje się w waszych rękach jest sprawą tej właśnie osoby, być może dla niej najważniejszą.

- Proszę jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, żebyście państwo przy realizacji swoich zadań sędziowskich o tych sprawach pamiętali. Proszę także, byście zawsze mieli głębokie poczucie niezależności i niezawisłości i żebyście nie ulegali żadnym naciskom nawet w najtrudniejszych sprawach. Miejcie państwo to poczucie godności za sprawowanie urzędu sędziego Rzeczypospolitej – powiedział Andrzej Duda.

W uroczystości w Pałacu Prezydenckim wzięła udział szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Sadurska wraz z ministrami.

Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego powołani zostali:

sędziowie Sądu Najwyższego

1.

Pani Monika KOBA

2.

Pan Władysław PAWLAK

 

sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

3.

Pan Grzegorz RZĄSA

 

sędziowie Sądów Apelacyjnych

4.

Pani Barbara BARAN

Sąd Apelacyjny w Krakowie

5.

Pani Beata GÓRSKA

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

sędziowie Sądów Okręgowych

6.

Pan Szymon BLOK

Sąd Okręgowy w Poznaniu

7.

Pani Izabela DEHMEL

Sąd Okręgowy w Poznaniu

8.

Pani Marta DUNAJSKA

Sąd Okręgowy w Płocku

9.

Pani Katarzyna GOZDAWA-GRAJEWSKA

Sąd Okręgowy w Gliwicach

10.

Pani Aneta JAGODZIŃSKA

Sąd Okręgowy w Kielcach

11.

Pani Anna JANAS

Sąd Okręgowy w Warszawie

12.

Pani Anna JÓŹWIAK

Sąd Okręgowy w Łodzi

13.

Pani Anna KLIMAS

Sąd Okręgowy w Koninie

14.

Pani Magdalena KLIMOWICZ-SIEMBIEDA

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

15.

Pan Piotr KURCZEWSKI

Sąd Okręgowy w Poznaniu

16.

Pani Magdalena ŁAWRYNOWICZ

Sąd Okręgowy w Poznaniu

17.

Pan Adam MATUSZOWICZ

Sąd Okręgowy w Katowicach

18.

Pani Beata MATYSIK

Sąd Okręgowy w Łodzi

19.

Pani Adrianna MONGIAŁŁO

Sąd Okręgowy w Legnicy

20.

Pan Piotr PELC

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

21.

Pani Małgorzata PETEJA-ŻAK

Sąd Okręgowy w Gliwicach

22.

Pani Anna PNIEWSKA

Sąd Okręgowy w Kielcach

23.

Pani Maria PRUSINOWSKA

Sąd Okręgowy w Poznaniu

24.

Pani Agnieszka REJMAN

Sąd Okręgowy w Krakowie

25.

Pan Andrzej ROMEK

Sąd Okręgowy w Łodzi

26.

Pani Urszula SIPIŃSKA-SĘK

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

27.

Pani Aneta STOŻEK

Sąd Okręgowy w Krakowie

28.

Pan Grzegorz TYRKA

Sąd Okręgowy w Gliwicach

29.

Pani Grażyna URBAN

Sąd Okręgowy w Gliwicach

30.

Pan Janusz WASIECZKO

Sąd Okręgowy w Kielcach

31.

Pani Barbara WIŚNIEWSKA

Sąd Okręgowy w Toruniu

32.

Pan Paweł WIŚNIEWSKI

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

33.

Pani Stefania ZDUNEK-WALICZEK

Sąd Okręgowy w Krakowie

34.

Pani Marta ZIOŁO-MRZYGŁÓD

Sąd Okręgowy w Krakowie

35.

Pan Tomasz ŻAK

Sąd Okręgowy w Poznaniu

 

 

sędziowie Sądów Rejonowych

36.

Pan Tomasz BEBEJEWSKI

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miastow Poznaniu

37.

Pan Marcin BIAŁECKI

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

38.

Pani Izabela BIEŃKO-MAJ

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

39.

Pan Marcin BIK

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

40.

Pani Katarzyna BROGOWSKA

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

41.

Pani Adriana BUŁAWSKA

Sąd Rejonowy w Żaganiu

42.

Pan Paweł GEISLER

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

43.

Pani Alina GEREMEK

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

44.

Pani Izabela GRABOWSKA

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

45.

Pani Zofia GROCHOWICZ

Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju

46.

Pani Agata JAKUBIEC

Sąd Rejonowy w Rybniku

47.

Pan Rafał JURCZYK

Sąd Rejonowy w Zawierciu

48.

Pani Iwona JUŚCIŃSKA-NAWROCKA

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

49.

Pani Justyna KASPER

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

50.

Pani Emilia KOŁODZIŃSKA

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

51.

Pani Karolina KOSZYCZAREK

Sąd Rejonowy w Kępnie

52.

Pan Przemysław KUŁAJ

Sąd Rejonowy w Hrubieszowie

53.

Pani Magdalena  KURPISZ-RYBAK

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

54.

Pani Anna LEWANDOWSKA

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

55.

Pani Katarzyna LIS

Sąd Rejonowy w Bytomiu

56.

Pani Karolina MALINOWSKA-KRUTUL

Sąd Rejonowy w Zambrowie

57.

Pan Wojciech MAŁEK

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich

58.

Pani Agata MIKOŁAJCZYK

Sąd Rejonowy w Rybniku

59.

Pani Karolina NOWACZYK

Sąd Rejonowy w Gostyniu

60.

Pani Zofia PAWELCZYK

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

61.

Pani Ewa POSŁOWSKA

Sąd Rejonowy w Kielcach

62.

Pan Wojciech REWERS

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej

63.

Pan Robert  ROLIŃSKI

Sąd Rejonowy w Kaliszu

64.

Pani Karolina ROKITA-KORNASIEWICZ

Sąd Rejonowy w Przemyślu

65.

Pani Anna RYNDAK

Sąd Rejonowy w Nysie

66.

Pani Ewelina SOŁTYSIK

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie

67.

Pani Karolina SZYMALA

Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim

68.

Pani Monika WIECZOREK

Sąd Rejonowy w Kielcach

69.

Pani Iwona ZAJĄC-BANGE

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu