Menu rozwijane

21 grudnia 2016
Prezydent powołał Julię Przyłębską na Prezesa Trybunału Konstytucyjnego (fot. Andrzej Hrechorowicz /KPRP)
Prezydent powołał Julię Przyłębską na Prezesa Trybunału Konstytucyjnego (fot. Andrzej Hrechorowicz /KPRP)
Prezydent powołał Julię Przyłębską na Prezesa Trybunału Konstytucyjnego (fot. Andrzej Hrechorowicz /KPRP)
Prezydent powołał Julię Przyłębską na Prezesa Trybunału Konstytucyjnego (fot. Andrzej Hrechorowicz /KPRP)
Prezydent powołał Julię Przyłębską na Prezesa Trybunału Konstytucyjnego (fot. Andrzej Hrechorowicz /KPRP)
Prezydent powołał Julię Przyłębską na Prezesa Trybunału Konstytucyjnego (fot. Andrzej Hrechorowicz /KPRP)
Prezydent powołał Julię Przyłębską na Prezesa Trybunału Konstytucyjnego (fot. Andrzej Hrechorowicz /KPRP)
Prezydent powołał Julię Przyłębską na Prezesa Trybunału Konstytucyjnego (fot. Andrzej Hrechorowicz /KPRP)
Prezydent powołał Julię Przyłębską na Prezesa Trybunału Konstytucyjnego (fot. Andrzej Hrechorowicz /KPRP)
o1158213684.jpg
o2132252107.jpg
o79543021.jpg
o1881063296.jpg
o2044686648.jpg
o322324317.jpg
o603842996.jpg
o1288356423.jpg
o1467191717.jpg

Prezydent RP postanowieniem z dnia 21 grudnia 2016 r. powołał z dniem 21 grudnia 2016 r. na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Julię Przyłębską.

Akt powołania wręczony został sędziemu Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej w środę 21 grudnia br. podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Może Cię zainteresować Wystąpienie Prezydenta RP podczas uroczystości powołania Prezesa Trybunału Konstytucyjnego

- Powierzam Pani dziś niezwykle odpowiedzialne zadanie. Dziękuję za wybór kandydatów na prezesa w możliwie najszybszym terminie. To niezwykle ważne, aby w tak istotnych w kwestiach ustrojowych organ państwa, jakim w zakresie wymiaru sprawiedliwości, opisanego przecież w konstytucji, jest Trybunał Konstytucyjny, odzyskał pełną zdolność do normalnej pracy - powiedział prezydent tuż po powołaniu Julii Przyłębskiej na Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

W uroczystości uczestniczyła Szefowa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Sadurska wraz ministrami i doradcami Prezydenta RP.

Może Cię zainteresować Julia Przyłębska pełniącą obowiązki Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Prezydent przyjął ślubowanie od sędzi Julii Przyłębskiej