11 lutego 2021

Pałac Prezydencki | Prezydent RP Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki

Pałac Prezydencki | Prezydent RP Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki

Pałac Prezydencki | Prezydent RP Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki

Pałac Prezydencki | Prezydent RP Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki

Pałac Prezydencki | Prezydent RP Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki

Pałac Prezydencki | Prezydent RP Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki

Pałac Prezydencki | Prezydent RP Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki

Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez Prezydenta RP

Pałac Prezydencki | Prezydent RP Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki

Pałac Prezydencki | Prezydent RP Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki

Pałac Prezydencki | Prezydent RP Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki

Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez Prezydenta RP

Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez Prezydenta RP

Pałac Prezydencki | Prezydent RP Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki

Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez Prezydenta RP

Pałac Prezydencki | Prezydent RP Andrzej Duda wręcza akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki

Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez Prezydenta RP

Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez Prezydenta RP

o199053605.jpg
o537174734.jpg
o1148731506.jpg
o74866880.jpg
o1298798455.jpg
o658863227.jpg
o2145938239.jpg
o1376588581.jpg
o1204835877.jpg
o1220974278.jpg
o265701603.jpg
o1556742656.jpg
o1947914918.jpg
o1423543689.jpg
o982988131.jpg
o1450541823.jpg
o1304041373.jpg
o208238297.jpg

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 23 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. 

Akty nominacyjne otrzymali:
 

Krzysztof ADAMOWICZ 

profesor nauk rolniczych 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 

Stanisław BARTUŚ 

profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 

Marcin BORTNOWSKI 

profesor sztuki  

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego  we Wrocławiu

Judyta CIELECKA-PIONTEK 

profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne 

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 

Robert CZERNIAWSKI 

profesor nauk ścisłych i przyrodniczych 

Uniwersytet Szczeciński
 

Grażyna DEMENKO 

profesor nauk humanistycznych 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu

Ksiądz Michał DROŻDŻ 

profesor nauk społecznych 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 

Radosław FIEDLER 

profesor nauk społecznych 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu

Andrzej GAWEŁ 

profesor nauk rolniczych 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Francesco GIACOSA 

profesor nauk ścisłych i przyrodniczych 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 

Tomasz GROSSE 

profesor nauk społecznych 

Uniwersytet Warszawski
 

Roman JASZCZAK 

profesor nauk rolniczych 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 

Edyta KOSTRZEWA-SUSŁOW 

profesor nauk ścisłych i przyrodniczych 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 

Małgorzata KRZYWONOS 

profesor nauk rolniczych 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 

Piotr MŁYNARZ 

profesor nauk ścisłych i przyrodniczych 

Politechnika Wrocławska
 

Tadeusz MOSKALIK 

profesor nauk rolniczych 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 

Renata PIWOWARCZYK 

profesor nauk ścisłych i przyrodniczych 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 

Jarosława RUTKOWSKA 

profesor nauk rolniczych 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 

Nina SMOLIŃSKA 

profesor nauk ścisłych i przyrodniczych 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 

Paweł STAROSTA 

profesor nauk społecznych 

Uniwersytet Łódzki 

Violetta SULŻYC-BIELICKA 

profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Mirosława ZALEWSKA-PAWLAK 

profesor nauk społecznych 

Uniwersytet Łódzki
 

Damian ZIAJA 

profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach