Menu rozwijane

29 czerwca 2020

Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda, na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mianował dwóch oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie.

Na stopień generała broni mianowany został:

generał dywizji Krzysztof Król – Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Na stopień generała brygady mianowany został:

pułkownik Jarosław Stocki – Szef Zarządu Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

– Wręczamy dziś nominację generalską dla Pana generała Krzysztofa Króla, któremu powierzamy w tym samym momencie niezwykle ważne zadanie reprezentowania nas, kandydowanie na szefa sztabu Dowództwa Sił Połączonych w Brunssum – podkreślił Prezydent.

CAŁE WYSTĄPIENIE >>

Mówiąc o Jarosławie Stockim, Andrzej Duda zaznaczył, że nominacja dla niego to wyraz wdzięczności za dotychczasową służbę dla ojczyzny. – To wyraz wdzięczności dla Pana za to, w jaki sposób prowadzi Pan sprawy w tej chwili wojsk chemicznych i sprawy związane z obroną przed bronią masowego rażenia. Ale to także wyraz podziękowania za służbę jaką Pańscy żołnierze – żołnierze wojsk chemicznych teraz wykonali, podczas pandemii koronawirusa – mówił.

Akty mianowania zostały wręczone podczas uroczystości w 4. Pułku Chemicznym w Brodnicy.

Brodnica | Awanse odebrali: na generała broni – Krzysztof Król oraz na generała brygady –Jarosław Stocki
Brodnica | Prezydent wręcza nominacje generalskie
Brodnica | Awanse odebrali: na generała broni – Krzysztof Król oraz na generała brygady – Jarosław Stocki
Brodnica | Awanse odebrali: na generała broni – Krzysztof Król oraz na generała brygady – Jarosław Stocki
Brodnica | Prezydent wręcza nominacje generalskie
Brodnica | Prezydent wręcza nominacje generalskie
Brodnica | Prezydent wręcza nominacje generalskie
Prezydent oraz Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak z awansowanymi generałami
o1598541775.jpg
o97073692.jpg
o1575216828.jpg
o1116549001.jpg
o324459902.jpg
o1603233514.jpg
o489461190.jpg
o1091356871.jpg

Lokalizacja