26 stycznia 2016

Prezydent wręczył nominacje profesorskie

Prezydent wręczył nominacje profesorskie

Prezydent wręczył nominacje profesorskie

Prezydent wręczył nominacje profesorskie

Prezydent wręczył nominacje profesorskie

Prezydent wręczył nominacje profesorskie

Prezydent wręczył nominacje profesorskie

Prezydent wręczył nominacje profesorskie

Prezydent wręczył nominacje profesorskie

Prezydent wręczył nominacje profesorskie

Prezydent wręczył nominacje profesorskie

o7224066.jpg
o1809528574.jpg
o500071698.jpg
o749816965.jpg
o1506737473.jpg
o1934321540.jpg
o466187681.jpg
o266077182.jpg
o1766071344.jpg
o480449373.jpg
o843213929.jpg

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył we wtorek w Pałacu Prezydenckim akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Gratulując nowo mianowanym profesorom, prezydent powiedział, że to wielkie osiągniecie i niezwykły moment w życiu naukowca. – Wiem, że przeszliście Państwo długą drogę, żeby ten tytuł zdobyć – powiedział Andrzej Duda.

- Teraz przed Państwem nadal wielka misja składająca się z dwóch elementów: po pierwsze, z pracy naukowej jako takiej, po drugie, z opieki nad młodymi naukowcami – zaznaczył prezydent.

Prezydent zachęcał profesorów do odwagi w pielęgnowaniu wewnętrznego poczucia wolności naukowej. – W nauce jest tak, że każdy pogląd, nawet ten najbardziej kontrowersyjny zasługuje na debatę i dyskusję – podkreślił.

W uroczystości uczestniczyli Szef KPRP Małgorzata Sadurska, Sekretarz Stanu - Szef Gabinetu Prezydenta RP Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu Krzysztof Szczerski oraz Dyrektor Generalny Grażyna Ignaczak-Bandych. Obecny był także Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.

Akty nominacyjne otrzymali:

1.   

Pan Michał BANASZAK

profesor nauk fizycznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2.   

Pan Mirosław BARAN

profesor nauk matematycznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

3.   

Pan Adam BARYLSKI

profesor nauk technicznych

Politechnika Gdańska

4.   

Pani Barbara BOGOŁĘBSKA

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Łódzki

5.   

Pan Andrzej CIESZANOWSKI

profesor nauk medycznych

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Warszawie

6.   

Pan Stanisław CZAJA

profesor nauk o Ziemi

Uniwersytet Śląski w Katowicach

7.   

Pan Zbigniew CZERSKI

profesor nauk fizycznych

Uniwersytet Szczeciński

8.   

Pan Jarosław CZYŻ

profesor nauk biologicznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

9.   

Pani Agnieszka DOBRZYŃ

profesor nauk biologicznych

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

10.

Pan Jarosław FIGWER

profesor nauk technicznych

Politechnika Śląska w Gliwicach

11.

Pani Janina FRAS

profesor nauk społecznych

Uniwersytet Wrocławski

12.

Pan Andrzej GAŁGANEK

profesor nauk społecznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

13.

Pan Wojciech GORCZYCA

profesor nauk humanistycznych

Akademia Techniczno-Humanistyczna

w Bielsku-Białej

14.

Pan Czesław GRAJEWSKI

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie

15.

Pan Włodzimierz GUT 

profesor nauk medycznych

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

16.

Pani Barbara GUTKOWSKA

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Śląski w Katowicach

17.

Pani Dorota HECK

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Wrocławski

18.

Pan Andrzej INDRZEJCZAK

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Łódzki

19.

Pan Wojciech JAKUBOWSKI

profesor nauk społecznych

Uniwersytet Warszawski

20.

Pani Renata KALICKA

profesor nauk technicznych

Politechnika Gdańska

21.

Pani Barbara KAMIŃSKA

profesor nauk medycznych

Gdański Uniwersytet Medyczny

22.

Pani Katarzyna KARPIŃSKA-SZAJ

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

23.

Pan Jacek KNOPEK

profesor nauk społecznych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

24.

Pan Jan KOCHANOWSKI

profesor nauk medycznych

Warszawski Uniwersytet Medyczny

25.

Pan Witold KULESZA

profesor nauk prawnych

Uniwersytet Łódzki

26.

Pan Ryszard KUTYŁOWSKI

profesor nauk technicznych

Politechnika Wrocławska

27.

Pani Maria LISSOWSKA

profesor nauk ekonomicznych

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

28.

Pani Maria ŁABANOWSKA

profesor nauk chemicznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

29.

Pani Anna ŁABNO

profesor nauk prawnych

Uniwersytet Śląski w Katowicach

30.

Pan Piotr ŁADZIŃSKI

profesor nauk medycznych

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

31.

Pani Anna MARKOWSKA

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

32.

Pan Sławomir MIELCAREK

profesor nauk fizycznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

33.

Pani Barbara MIKOŁAJCZYK

profesor nauk prawnych

Uniwersytet Śląski w Katowicach

34.

Pan Krzysztof MORAWSKI

profesor nauk medycznych

Warszawski Uniwersytet Medyczny

35.

Pan Wiesław NOWIŃSKI

profesor nauk technicznych

Agencja do Spraw Nauki, Technologii i Badań  w Singapurze

36.

Pan Marek OSTROWSKI

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Łódzki

37.

Pan Aleksander PANASIUK

profesor nauk ekonomicznych

Uniwersytet Szczeciński

38.

Pan Waldemar PARUCH

profesor nauk społecznych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

39.

Pan Jerzy PIOTROWSKI

profesor nauk technicznych

Politechnika Świętokrzyska

40.

Pan Aleksander PIWEK

profesor nauk technicznych

Politechnika Gdańska

41.

Pan Zbigniew PŁUŻEK

profesor sztuk muzycznych

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

w Warszawie

42.

Pani Halina PODSIADŁO

profesor nauk technicznych

Politechnika Warszawska

43.

Pan Łukasz POHL

profesor nauk prawnych

Uniwersytet Szczeciński

44.

Pan Jan PROSTKO-PROSTYŃSKI

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

45.

Pan Piotr PRZYBYŁOWSKI

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

46.

Pani Małgorzata PYDA

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

47.

Pan Jan RABIEJ

profesor nauk technicznych

Politechnika Śląska w Gliwicach

48.

Pani Wanda ROMAN

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

49.

Pan Wiesław RZOŃCA

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Warszawski

50.

Pan Nicholas SEKUNDA

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Gdański

51.

Ksiądz Edward SIENKIEWICZ

profesor nauk teologicznych

Uniwersytet Szczeciński

52.

Pan Jerzy STELMASIAK

profesor nauk prawnych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

53.

Pani Jolanta SUPIŃSKA-MODZELEWSKA

profesor nauk społecznych

Uniwersytet Warszawski

54.

Pani Anna SURDACKA

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

55.

Pan Adam SZELĄG

profesor nauk technicznych

Politechnika Warszawska

56.

Pani Jolanta SZEMPRUCH

profesor nauk społecznych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

57.

Pan Janusz TOMIDAJEWICZ

profesor nauk ekonomicznych

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

58.

Pani Teodora TRACZEWSKA

profesor nauk technicznych

Politechnika Wrocławska

59.

Pan Chi TRAN

profesor nauk technicznych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

60.

Pan Mariusz WIĘCKOWSKI

profesor nauk biologicznych

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

61.

Pan Marian WNUK

profesor nauk humanistycznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

62.

Pani Ewa ZALEWSKA

profesor nauk technicznych

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

63.

Pani Joanna ZARZECKA

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

64.

Pani Bogna ZIARKIEWICZ-WRÓBLEWSKA

profesor nauk medycznych

Warszawski Uniwersytet Medyczny

65.

Pani Teresa ŻEBROWSKA

profesor sztuk plastycznych

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

w Krakowie.