Menu rozwijane

26 października 2017
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (1)
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (2)
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (3)
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (4)
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (5)
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (6)
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (7)
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (8)
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (10)
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (11)
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (12)
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim (13)
o1327459100.jpg
o2021996604.jpg
o1660666543.jpg
o1158378765.jpg
o756270913.jpg
o1727986397.jpg
o1529269929.jpg
o1791848637.jpg
o1326252390.jpg
o1457552314.jpg
o961358047.jpg
o388828838.jpg
o1094989892.jpg

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Akty nominacyjne otrzymali:

1.   

Pan Marek ADAMSKI

profesor nauk rolniczych

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

2.   

Pan Piotr ALBRECHT

profesor nauk medycznych

Warszawski Uniwersytet Medyczny

3.   

Pan Adam BABIŃSKI

profesor nauk fizycznych

Uniwersytet Warszawski

4.   

Pani Joanna BERETA

profesor nauk biologicznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

5.   

Pan Ryszard CIERPISZEWSKI

profesor nauk ekonomicznych

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

6.   

Pan Jerzy CIEŚLIK

profesor nauk ekonomicznych

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

7.   

Pan Zenon CZUBA

profesor nauk medycznych

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

8.   

Pan Jarosław CZUBAK

profesor nauk medycznych

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

9.   

Pan Sławomir ĆWIEK

profesor sztuk plastycznych

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

10.

Pan Sebastian DEOROWICZ

profesor nauk technicznych

Politechnika Śląska

11.

Pani Anna DERYŁO-MARCZEWSKA

profesor nauk chemicznych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

12.

Pan Grzegorz DOBROWOLSKI

profesor nauk technicznych

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

13.

Pani Bożena DOBRZYCKA

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

14.

Pani Elżbieta DUTKA

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Śląski w Katowicach

15.

Pani Joanna FOLWARCZNA

profesor nauk farmaceutycznych

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

16.

Pan Jakub GBUREK

profesor nauk farmaceutycznych

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

17.

Pan Andrzej GÓRALSKI

profesor nauk społecznych

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

w Warszawie

18.

Pani Anna GÓRECKA-DRZAZGA

profesor nauk technicznych

Politechnika Wrocławska

19.

Pani Grażyna GRELOWSKA

profesor nauk technicznych

Politechnika Gdańska

20.

Pani Anna GRZYWACZ

profesor nauk o zdrowiu

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

21.

Pani Ewa GUZIK-MAKARUK

profesor nauk prawnych

Uniwersytet w Białymstoku

22.

Pani Anna JANUS-SITARZ

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

23.

Pani Magdalena JONCA

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Wrocławski

24.

Pan Roman JURKOWSKI

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

25.

Pan Dariusz KACA

profesor sztuk plastycznych

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

26.

Pan Jakub KAŁUŻNY

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

27.

Pan Wojciech KAMYSZ

profesor nauk farmaceutycznych

Gdański Uniwersytet Medyczny

28.

Pani Agnieszka KASIŃSKA-METRYKA

profesor nauk społecznych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

29.

Pan Waldemar KASZUWARA

profesor nauk technicznych

Politechnika Warszawska

30.

Pan Jan KOMOROWSKI

profesor nauk ekonomicznych

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

31. u

Pani Dorota KOWALSKA

profesor nauk rolniczych

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie

32.

Pan Krzysztof KRAWIEC

profesor nauk technicznych

Politechnika Poznańska

33.

Pani Anna KRYGOWSKA-WAJS

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

34.

Pani Elżbieta KRZEMIŃSKA

profesor sztuk muzycznych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

35.

Pan Marek KUŹNIEWSKI

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

36.

Pani Katarzyna LASKOWSKA

profesor nauk prawnych

Uniwersytet w Białymstoku

37.

Pan Marek LEFIK

profesor nauk technicznych

Politechnika Łódzka

38.

Pani Ewa LIWARSKA-BIZUKOJĆ

profesor nauk technicznych

Politechnika Łódzka

39.

Pan Jan ŁUKASZEWSKI

profesor sztuk muzycznych

Polski Chór Kameralny w Gdańsku

40.

Pani Izabela MAJCHRZAK-KUCĘBA

profesor nauk technicznych

Politechnika Częstochowska

41.

Pan Leszek MAŁDZIŃSKI

profesor nauk technicznych

Politechnika Poznańska

42.

Pan Stanisław MAŁEK

profesor nauk leśnych

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

43.

Pan Artur MAZUR

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Rzeszowski

44.

Pan Marcin MIKULEWICZ

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

45.

Pan Mirosław NADER

profesor nauk technicznych

Politechnika Warszawska

46.

Pan Sergiusz NAWROCKI

profesor nauk medycznych

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

47.

Pani Ewa NECZAJ

profesor nauk technicznych

Politechnika Częstochowska

48.

Pani Mirosława NOWAK-DZIEMIANOWICZ

profesor nauk społecznych

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

49.

Pan Roman NOWOBILSKI

profesor nauk o zdrowiu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

50.

Pani Justyna OLSZEWSKA-ŚWIETLIK

profesor sztuk plastycznych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

51.

Pani Jolanta OPRZĄDEK

profesor nauk rolniczych

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

w Jastrzębcu

52.

Pan Maciej PERKOWSKI

profesor nauk prawnych

Uniwersytet w Białymstoku

53.

Pani Anna PIEKARSKA

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

54.

Pan Robert PIETRZAK

profesor nauk chemicznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

55.

Pan Wojciech PLĄDER

profesor nauk biologicznych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

56.

Pan Wiesław PŁYWACZEWSKI

profesor nauk prawnych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

57.

Pan Tadeusz POPIELA

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

58.

Pani Małgorzata POSMYK

profesor nauk biologicznych

Uniwersytet Łódzki

59.

Pan Grzegorz PRZYBYLSKI

profesor nauk medycznych

Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

60.

Pani Agata PTAK-BELOWSKA

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

61.

Pani Jolanta PYTKO-POLOŃCZYK

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

62.

Pani Zofia RĄCZKOWSKA

profesor nauk o Ziemi

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania

im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

63.

Pan Adam REICH

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

64.

Pan Artur REJTER

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Śląski w Katowicach

65.

Pan Leszek RYCERZ

profesor nauk chemicznych

Politechnika Wrocławska

66.

Pan Rafał SITKO

profesor nauk chemicznych

Uniwersytet Śląski w Katowicach

67.

Pan Maciej SKORUPSKI

profesor nauk leśnych

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

68.

Pani Katarzyna SKOWRONEK

profesor nauk humanistycznych

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk  w Krakowie

69.

Pan Janusz SPYRA

profesor nauk humanistycznych

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

70.

Pani Lilianna STAWARZ

profesor sztuk muzycznych

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

71.

Pan Marian STĘPAK

profesor sztuk plastycznych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

72.

Pani Danuta STRÓŻ

profesor nauk technicznych

Uniwersytet Śląski w Katowicach

73.

Pani Magdalena STRUS

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

74.

Pani Agnieszka SUJAK

profesor nauk rolniczych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

75.

Pan Wojciech SZCZEKLIK

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

76.

Pan Jacek TEBINKA

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Gdański

77.

Pani Dorota TOMASZEWSKA-ZAREMBA

profesor nauk rolniczych

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt

im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie

78.

Pani Joanna TRYLSKA

profesor nauk fizycznych

Uniwersytet Warszawski

79.

Pani Wioletta WALESZCZYK

profesor nauk biologicznych

Instytut Biologii Doświadczalnej

im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

80.

Pani Elżbieta WERNIO

profesor sztuk plastycznych

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

81.

Pani Małgorzata WIŚNIEWSKA

profesor nauk ekonomicznych

Uniwersytet Gdański

82.

Pan Tomasz WÓJCIK

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Warszawski