Menu rozwijane

03 października 2018
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
o376432638.jpg
o680692397.jpg
o2127073121.jpg
o1040185677.jpg
o296436665.jpg
o1271071438.jpg
o859004534.jpg
o53677441.jpg
o1338359134.jpg
o1087494396.jpg
o72143693.jpg
o103106285.jpg
o1195777547.jpg
o640712522.jpg
o476016799.jpg
o2145630255.jpg
o1516294876.jpg
o156434871.jpg
o1111281600.jpg
o652954914.jpg
o379338377.jpg
o1257410199.jpg
o1448426046.jpg
o164902249.jpg

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Akty nominacyjne otrzymali:

1.  Joanna ANTOSZEWSKA-SMITH
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

2.  Piotr BARANOWSKI
profesor nauk rolniczych
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

3.  Piotr BEDNAREK
profesor nauk biologicznych
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
w Radzikowie

4.  Agnieszka BLITEK

profesor nauk rolniczych
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk  w Olsztynie

5.  Maciej  BOROWIEC
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

6.  Ryszard CZEPKO

profesor nauk medycznych
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

7.  Tomasz CZUJKO
profesor nauk technicznych
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

8.  Nelly DASZKIEWICZ
profesor nauk ekonomicznych
Politechnika Gdańska

9.  Stanisław DROZDOWSKI
profesor nauk leśnych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

10.  Jarosław DRZEWIECKI
profesor sztuk muzycznych
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego  w Bydgoszczy

11.  Urszula FORYŚ
profesor nauk matematycznych
Uniwersytet Warszawski

12.  Wojciech GÓRALCZYK
profesor nauk prawnych
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

13.  Anna HALICKA

profesor nauk technicznych
Politechnika Lubelska

14.  Krystyna JARACZ
profesor nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

15  Joanna JUREWICZ
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Warszawski

16.  Wojciech KARCZ
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Ludwiga Maximiliana w Monachium, Niemcy

17.  Bogdan KRÓL
profesor sztuk plastycznych
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

18.  Dariusz KULESZA
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet w Białymstoku

19.  Magdalena KUŹMA-KOZAKIEWICZ
profesor nauk medycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny

20.  Zbigniew KWIATKOWSKI
profesor nauk prawnych
Uniwersytet Opolski

21. Mirosław LENART
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Opolski

22.  Grzegorz LESZCZYŃSKI
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Warszawski

23.  Krzysztof LEŚNIEWSKI
profesor nauk teologicznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

24.  Zbigniew LORENC
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

25.  Ewa ŁUKASZYK
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Warszawski

26.  Ksiądz Artur MALINA
profesor nauk teologicznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach

27.  Agnieszka MARCZAK
profesor nauk biologicznych
Uniwersytet Łódzki

28.  Renata MARZEC
profesor sztuk muzycznych
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

29.  Tomasz MIECZAN
profesor nauk biologicznych
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

30.  Marek NIEDOSZYTKO
profesor nauk medycznych
Gdański Uniwersytet Medyczny

31.  Elżbieta PAC-KOŻUCHOWSKA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

32.  Marek PIETRYGA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny  w Poznaniu

33.  Ksiądz Jan PIETRZYKOWSKI
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

34.  Małgorzata RADKIEWICZ
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

35.  Marta RAU
profesor sztuk teatralnych
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

36.  Shoshana RONEN
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Warszawski

37.  Piotr ROSZKOWSKI
profesor nauk medycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny

38.  Elżbieta SMOLEWSKA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

39.  Wiktoria SOBCZYK
profesor nauk rolniczych
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

40.  Agata STANEK
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

41.  Jacek STASZEWSKI
profesor sztuk plastycznych
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

42.  Danuta STAWASZ
profesor nauk ekonomicznych
Uniwersytet Łódzki

43.  Grzegorz SULKA
profesor nauk chemicznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

44.  Irena SZCZEPANKOWSKA
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet w Białymstoku

45.  Jolanta SZTACHELSKA
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet w Białymstoku

46.  Bogusław TOMANEK
profesor nauk fizycznych
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

47.  Piotr TYLUS
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

48.  Witold WACHOWIAK
profesor nauk biologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

49.  Agnieszka WIERZBICKA
profesor nauk rolniczych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

50.  Anna WYSOCKA
profesor nauk o Ziemi
Uniwersytet Warszawski

51.  Anna ZALEWSKA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

52.  Ewa ZIEMBA
profesor nauk ekonomicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

53.  Paweł ZIMNIAK
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Zielonogórski

54.  Zbigniew ZWOLIŃSKI
profesor nauk o Ziemi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prezydent wręczył nominacje profesorskie - zdjęcie w treści artykułu

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Prezydent Andrzej Duda poprosił nowo mianowanych profesorów o opiekę nad kolejnym pokoleniem naukowców i przygotowanie ich, że – zwłaszcza w warunkach nowej ustawy o szkolnictwie wyższym – „idą w twardy, konkurencyjny bój”.

Apelował też o polskiego Nobla. – Wiem, że to nie jest łatwe, ale wierzę, że prędzej czy później polski naukowiec za badania prowadzone w naszym kraju tego Nobla przyniesie. Musi na to zapracować wiele elementów, przede wszystkim Państwa ambicja i intelekt oraz wiara, że da się to osiągnąć – podkreślił Andrzej Duda.

Zwrócił się też o czynne włączenie się w nurt życia publicznego. – Byście swoimi badaniami stanowili wsparcie dla rozwoju państwa polskiego, byście dzielili się wynikami, pomysłami, ekspertyzami. Polska tego bardzo potrzebuje – podkreślił Prezydent RP.

Prezydent wręczył nominacje profesorskie - zdjęcie w treści artykułu nr 1