Menu rozwijane

13 lutego 2019
Nominacje profesorskie w Pałacu Prezydenckim (1)
Nominacje profesorskie w Pałacu Prezydenckim (2)
Nominacje profesorskie w Pałacu Prezydenckim (3)
Nominacje profesorskie w Pałacu Prezydenckim (4)
Nominacje profesorskie w Pałacu Prezydenckim (5)
Nominacje profesorskie w Pałacu Prezydenckim (6)
Nominacje profesorskie w Pałacu Prezydenckim (7)
Nominacje profesorskie w Pałacu Prezydenckim (8)
o1957345652.jpg
o1049787987.jpg
o1692679969.jpg
o183106843.jpg
o70197826.jpg
o261798796.jpg
o816251232.jpg
o537162099.jpg

13 lutego 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Akty nominacyjne otrzymali:

1. Agnieszka BARUK

profesor nauk ekonomicznych

Politechnika Łódzka

2. Grzegorz BASAK

profesor nauk medycznych

Warszawski Uniwersytet Medyczny

3. Wojciech BIK

profesor nauk medycznych

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

4. Justyna BRASUŃ

profesor nauk farmaceutycznych

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

5. Ryszard BUCZYŃSKI

profesor nauk fizycznych

Uniwersytet Warszawski

6. Paweł BURCHARDT

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

7. Agata CUDOWSKA

profesor nauk społecznych

Uniwersytet w Białymstoku

8. Rafał CZAJKOWSKI

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

9. Dorota DOBROWOLSKA

profesor nauk leśnych

Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

10. Anna DOBRZAŃSKA-DANIKIEWICZ

profesor nauk technicznych

Uniwersytet Zielonogórski

11. Dorota DWORAKOWSKA

profesor nauk medycznych

Gdański Uniwersytet Medyczny

12. Łukasz DZIECIUCHOWICZ

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

13. Marcin FILIPECKI

profesor nauk biologicznych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

14. Krzysztof FIRLEJ

profesor nauk ekonomicznych

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

15. Jerzy GARCAREK

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

16. Aldona GLIŃSKA-NEWEŚ

profesor nauk ekonomicznych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

17. Bohdan GÓRSKI

profesor nauk medycznych

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

18. Jerzy GROBELNY

profesor nauk ekonomicznych

Politechnika Wrocławska

19. Wojciech GRODZKI

profesor nauk leśnych

Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

20. Ewa HENNIG

profesor nauk medycznych

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

21. Robert JACH

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

22. Maciej JANKOWSKI

profesor nauk medycznych

Gdański Uniwersytet Medyczny

23. Anna JAROSZ-WILKOŁAZKA

profesor nauk biologicznych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

24. Dorota KALETA

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

25. Joanna KARPIŃSKA

profesor nauk chemicznych

Uniwersytet w Białymstoku

26. Jarosław KITA

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Łódzki

27. Jerzy KITOWSKI

profesor nauk ekonomicznych

Uniwersytet Rzeszowski

28. Jerzy KLIJANIENKO

profesor nauk medycznych

Institut Curie w Paryżu

29. Janusz KOCKI

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

30. Sławomir KOSMYNKA

profesor sztuk plastycznych

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

31. Małgorzata KOTULSKA

profesor nauk technicznych

Politechnika Wrocławska

32. Janusz KRUPIŃSKI

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

33. Natalia KUCZYŃSKA-KIPPEN

profesor nauk biologicznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

34. Marcin KURZYNA

profesor nauk medycznych

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

35. Jadwiga LASKA

profesor nauk technicznych

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

36. Mirosław MALIŃSKI

profesor nauk technicznych

Politechnika Koszalińska

37. Jacek MARCZEWSKI

profesor nauk technicznych

Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie

38. Małgorzata MASTERNAK-KUBIAK

profesor nauk prawnych

Uniwersytet Wrocławski

39. Jarosław MOKLAK

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

40. Tomasz NIEDZIELSKI

profesor nauk o Ziemi

Uniwersytet Wrocławski

41. Maciej NOWAK

profesor nauk ekonomicznych

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

42. Włodzimierz OPOKA

profesor nauk farmaceutycznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

43. Katarzyna PAPRZYCKA-HAUSMAN

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Warszawski

44. Małgorzata PAWŁOWSKA

profesor nauk technicznych

Politechnika Lubelska

45. Małgorzata PIETRASIAK

profesor nauk społecznych

Uniwersytet Łódzki

46. Wojciech PUKOCZ

profesor sztuk plastycznych

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

47. Magdalena ROST-ROSZKOWSKA

profesor nauk biologicznych

Uniwersytet Śląski w Katowicach

48. Anita RYWIŃSKA

profesor nauk biologicznych

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

49. Sławomir SZAFERT

profesor nauk chemicznych

Uniwersytet Wrocławski

50. Jacek SZCZERBA

profesor nauk technicznych

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

51. Ksiądz Janusz SZULIST

profesor nauk teologicznych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

52. Andrzej WASIK

profesor nauk chemicznych

Politechnika Gdańska

53. Robert WOLAK

profesor nauk matematycznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

54. Janusz ZACHARA

profesor nauk chemicznych

Politechnika Warszawska

55. Paweł ZAJDEL

profesor nauk farmaceutycznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Podczas uroczystości Prezydent Andrzej Duda pogratulował naukowcom i zastrzegł, by nie traktowali nominacji profesorskich jako uwiecznienia kariery. – To jest wielkie osiągnięcie, ale to tylko jeden z najważniejszych etapów naukowej kariery – podkreślił, apelując do profesorów, by zawalczyli o polskiego Nobla. Przypomniał, że choć nauka nie zna granic, każdy naukowiec ma swoją ojczyznę. – Proszę, byście prowadząc badania też za granicą, zawsze o tym pamiętali – apelował.

Prezydent podziękował profosorom za przyprowadzenie na uroczystość w Pałacu Prezydenckim swoich dzieci i wnucząt: – Cieszę się, że i oni zobaczyli dzisiaj, do czego należy w życiu dążyć.