Menu rozwijane

02 kwietnia 2019
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim
o1274911479.jpg
o1990355767.jpg
o642419965.jpg
o2093767919.jpg
o769720311.jpg
o1703068293.jpg
o1596704463.jpg
o18521237.jpg
o1923541199.jpg
o1412448386.jpg
o1651998058.jpg
o464441214.jpg
o276555345.jpg
o705610062.jpg

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył dziś akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Akty nominacyjne otrzymali:

Henryk ANGLART

profesor nauk technicznych

Politechnika Warszawska

Marek BABICZ
profesor nauk rolniczych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Marek BARAŃSKI
profesor sztuk muzycznych

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Piotr BERING
profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Magdalena BLUM
profesor sztuk muzycznych

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Anna BOGUCKA-KOCKA

profesor nauk farmaceutycznych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Agata BONENBERG
profesor nauk technicznych

Politechnika Poznańska

Anna CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA
profesor nauk rolniczych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Loretta CICHOWICZ
profesor sztuk teatralnych

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Agnieszka CZAJKOWSKA

profesor nauk humanistycznych
niwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Jacek DACH
profesor nauk rolniczych

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Grzegorz DANILEWICZ
profesor nauk technicznych

Politechnika Poznańska

Jacek DAROSZEWSKI
profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Piotr FEDELIŃSKI
profesor nauk technicznych

Politechnika Śląska w Gliwicach

Magdalena GAJĘCKA
profesor nauk weterynaryjnych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Małgorzata GARNCZARSKA

profesor nauk biologicznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Anna GLISZCZYŃSKA-ŚWIGŁO

profesor nauk rolniczych

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

    Dariusz GÓRECKI
     profesor nauk medycznych

Szkoła Farmacji i Nauk Biomedycznych, Uniwersytet w Portsmouth

    Stanisław GÓŹDŹ
    profesor nauk medycznych

Świętokrzyskie Centrum Onkologii  w Kielcach

Iwona GRABAREK
profesor nauk technicznych

     Politechnika Warszawska

Sylwia JANOWICZ-DOBROWOLSKA
profesor sztuk teatralnych

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku

Grażyna JURKOWLANIEC

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Warszawski

Małgorzata KIEŁKIEWICZ-SZANIAWSKA
profesor nauk rolniczych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Tomasz KLIMCZUK
profesor nauk fizycznych

Politechnika Gdańska

Krzysztof KOEHLER
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Andrzej KOZIEŁ
profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Wrocławski

Magdalena KRÓL
profesor nauk weterynaryjnych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Alicja KULECKA
profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Warszawski

Krzysztof KUREK
profesor nauk fizycznych

Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku

Jarosław LEWKOWSKI
profesor nauk chemicznych

Uniwersytet Łódzki

Lidia LITYŃSKA-DOBRZYŃSKA
profesor nauk technicznych

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Anna MACHOY-MOKRZYŃSKA

profesor nauk medycznych

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Jerzy MACKIEWICZ
profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

     Jerzy MAŁACHOWSKI
     profesor nauk technicznych
     Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Katarzyna MARCINIAK
profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Warszawski

Tomasz MARKIEWICZ
profesor nauk technicznych

Politechnika Warszawska

Tomasz MOSZURA

profesor nauk medycznych

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”  w Łodzi

Krzysztof MUCHA
profesor nauk medycznych

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Jarosław NIKODEM
profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Agnieszka NOSZCZYK-NOWAK

profesor nauk weterynaryjnych

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Anna PAWLIKOWSKA-PIECHOTKA
profesor nauk technicznych

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Adam PIECZKA
profesor nauk o Ziemi

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dorota POJDA-WILCZEK

profesor nauk medycznych

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kinga POLAŃSKA
profesor nauk medycznych

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. Jerzego Nofera w Łodzi

Janusz POŁOM
profesor sztuk filmowych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Anna RATAJSKA
profesor nauk medycznych

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Grzegorz REDLARSKI
profesor nauk technicznych

Politechnika Gdańska

Radosław ROLA
profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Artur RZEŻUTKA
profesor nauk weterynaryjnych

Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy

w Puławach

Elżbieta SALIŃSKA
profesor nauk medycznych

Instytut Medycyny Doświadczalnej
i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie

Dariusz SAMÓL
profesor sztuk muzycznych

Akademia Sztuki w Szczecinie

Halina SIENKIEWICZ-JAROSZ

profesor nauk medycznych

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Janina SKIPOR-LAHUTA

profesor nauk weterynaryjnych

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej, Akademii Nauk
w Olsztynie

Jacek SŁANIA
profesor nauk technicznych

Politechnika Częstochowska

Lidia STRUŻYŃSKA
profesor nauk medycznych

Instytut Medycyny Doświadczalnej
i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego w Warszawie

Artur SZLUBOWSKI
profesor nauk medycznych

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Marcin SZYMAŃSKI
profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Piotr SZYMCZAK
profesor nauk fizycznych

Uniwersytet Warszawski

Wojciech ŚLESZYŃSKI
profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet w Białymstoku

Anna TORRES
profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Józef TYMANOWSKI
profesor nauk społecznych

Uniwersytet Warszawski

    Bożena WALEWSKA-ZIELECKA
    profesor nauk medycznych
    Warszawski Uniwersytet Medyczny

Izabela WOCŁAWEK-POTOCKA

profesor nauk weterynaryjnych

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej, Akademii Nauk
w Olsztynie

Urszula ZALESKA-DOROBISZ

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Małgorzata ZWOLIŃSKA-WCISŁO
profesor nauk medycznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prezydent wręczył nominacje profesorskie - zdjęcie w treści artykułu

Prezydent wręczył nominacje profesorskie - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Gratulując nominowanym, Prezydent Andrzej Duda pogratulował także ich najbliższym. – To nigdy nie jest sukces tylko tej osoby, która tytuł profesorski odbiera. Tak naprawdę to sukces, trud i wysiłek całej rodziny. Bo to są długie godziny spędzone w bibliotekach, nad publikacjami, na badaniach, w laboratoriach... To specyficzna praca, która nie trwa od siódmej do piętnastej. To praca, która zabiera życie rodzinne. Taką cenę za ten sukces trzeba zapłacić – podkreślił.

– Profesorowie są Rzeczypospolitej bardzo potrzebni – dodał Andrzej Duda i zaapelował o dalsze wysiłki na rzecz rozwoju polskiej nauki, w tym przede wszystkim o najbardziej cenione na świecie wyróżnienie czyli Nagrodę Nobla. – Jeszcze bardziej bym się cieszył, gdyby ona została zdobyta tutaj, w naszym kraju, choć wiem, że to nie jest łatwe i czasem wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi. Ale wierzę w to, że będziemy w stanie przeznaczać coraz więcej środków na naukę i rozwój – przyznał.

Prezydent wręczył nominacje profesorskie - zdjęcie w treści artykułu nr 2

Prezydent wręczył nominacje profesorskie - zdjęcie w treści artykułu nr 3