Menu rozwijane

11 listopada 2021

11 listopada to wyjątkowa data, to jedno z najważniejszych, symbolicznych wydarzeń w roku o niezwykłym ładunku patriotycznym i niezwykłym ładunku historycznej pamięci – podkreślał Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości wręczenia nominacji generalskich w Belwederze.

– Śmiało można powiedzieć, że tamci zwycięzcy, którzy nie tylko odzyskali dla nas wszystkich Rzeczpospolitą, ale którzy także potrafili ją w trudnych momentach obronić, do dziś są wzorcem dla wszystkich polskich żołnierzy, dla polskich funkcjonariuszy i nie waham się powiedzieć – dla wszystkich Polaków – zaznaczył.

Prezydent RP, na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mianował pięciu oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie oraz na podstawie art. 53 ustawy o Straży Granicznej nadał stopnie generalskie czterem funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Na stopień generała broni Wojska Polskiego mianowany został:

  • gen. dyw. Wiesław Kukuła – dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.

Na stopień generała brygady Wojska Polskiego mianowani zostali:

  • pułkownik Tomasz Dominikowski – Dowódca Garnizonu Warszawa;
  • pułkownik Roman Łytkowski – dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej;
  • pułkownik Grzegorz Ślusarz – dowódca 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego;
  • pułkownik Wojciech Ziółkowski –  zastępca Dowódcy Dywizji – Szef Sztabu 16 Dywizji Zmechanizowanej;

Na stopień generała brygady Straży Granicznej mianowani zostali:

  • pułkownik SG Andrzej Jakubaszek – Komendant Podlaskiego Oddziału SG;
  • pułkownik SG Adam Jopek – Komendant Śląskiego Oddziału SG;
  • pułkownik SG Stanisław Laciuga – Komendant Karpackiego Oddziału SG;
  • pułkownik SG Andrzej Popko – Komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG.

Ponadto – za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, za osiągnięcia w działalności organizacyjnej odznaczeni zostali:

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
gen. dywizji Andrzej Marek Reudowicz

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
gen. broni Tomasz Krzysztof Piotrowski

Belweder | Uroczystość wręczenia nominacji generalskich oficerom Wojska Polskiego oraz Straży Granicznej
Belweder | Uroczystość wręczenia nominacji generalskich oficerom Wojska Polskiego oraz Straży Granicznej
Belweder | Uroczystość wręczenia nominacji generalskich oficerom Wojska Polskiego oraz Straży Granicznej
Belweder | Uroczystość wręczenia nominacji generalskich oficerom Wojska Polskiego oraz Straży Granicznej
Belweder | Uroczystość wręczenia nominacji generalskich oficerom Wojska Polskiego oraz Straży Granicznej
Belweder | Uroczystość wręczenia nominacji generalskich oficerom Wojska Polskiego oraz Straży Granicznej
Belweder | Uroczystość wręczenia nominacji generalskich oficerom Wojska Polskiego oraz Straży Granicznej
Belweder | Uroczystość wręczenia nominacji generalskich oficerom Wojska Polskiego oraz Straży Granicznej
Belweder | Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został gen. dywizji Andrzej Marek Reudowicz
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został gen. broni Tomasz Krzysztof Piotrowski
Belweder | Uroczystość wręczenia nominacji generalskich oficerom Wojska Polskiego oraz Straży Granicznej
Belweder | Uroczystość wręczenia nominacji generalskich oficerom Wojska Polskiego oraz Straży Granicznej
o1781848306.jpg
o1925971241.jpg
o170588823.jpg
o1996294631.jpg
o1262545119.jpg
o476647282.jpg
o54563444.jpg
o1547777703.jpg
o1545742717.jpg
o516841090.jpg
o380597092.jpg
o1372793946.jpg

Belweder. Wręczenie awansów generalskich - zdjęcie w treści artykułu


W uroczystości uczestniczyli Szef KPRP Grażyna Ignaczak–Bandych wraz z kierownictwem Kancelarii oraz Szef BBN Paweł Soloch.

Może Cię zainteresować Wystąpienie podczas wręczenia nominacji generalskich