Menu rozwijane

12 października 2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nowo powołanym członkom Kapituły Orderu Orła Białego: Michałowi Kleiberowi i Irenie Zofii Romaszewskiej, powołanym na kolejną kadencję, oraz Wojciechowi Roszkowskiemu.

Prof. dr hab. Wojciech Roszkowski został uhonorowany Orderem Orła Białego postanowieniem Prezydenta RP w 2020 r., w uznaniu znamienitych zasług w popularyzowaniu i upowszechnianiu wiedzy naukowej, za zaangażowanie na rzecz kształtowania społeczeństwa obywatelskiego i działalność publiczną.

W uroczystości uczestniczyli członkowie Kapituły Orderu Orła Białego, Szef Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych oraz Sekretarze Stanu w Kancelarii Prezydenta RP: Andrzej Dera, Wojciech Kolarski i Adam Kwiatkowski oraz Bogusław Nizieński, który w związku z zakończeniem kadencji Kanclerza Orderu Orła Białego otrzymał z rąk Prezydenta RP podziękowania za dotychczasową współpracę.

Następnie odbyło się posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego pod przewodnictwem Wielkiego Mistrza Orderu Odrodzenia Polski – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Członkowie Kapituły dokonali wyboru Kanclerza Orderu Orła Białego, którym został prof. Michał Kleiber.

Sekretarzem Kapituły została wybrana Irena Zofia Romaszewska.

Belweder | Uroczystość dokonania zmian w składzie Kapituły Orderu Orła Białego (1)
Belweder | Uroczystość dokonania zmian w składzie Kapituły Orderu Orła Białego (2)
Belweder | Uroczystość dokonania zmian w składzie Kapituły Orderu Orła Białego (3)
Belweder | Uroczystość dokonania zmian w składzie Kapituły Orderu Orła Białego (4)
Belweder | Uroczystość dokonania zmian w składzie Kapituły Orderu Orła Białego (5)
Belweder | Uroczystość dokonania zmian w składzie Kapituły Orderu Orła Białego (6)
Belweder | Uroczystość dokonania zmian w składzie Kapituły Orderu Orła Białego (7)
Belweder | Posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego pod przewodnictwem Wielkiego Mistrza Orderu Odrodzenia Polski (8)
Belweder | Posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego pod przewodnictwem Wielkiego Mistrza Orderu Odrodzenia Polski (9)
o760195216.jpg
o1673266357.jpg
o209126630.jpg
o63820820.jpg
o1694939078.jpg
o1575600997.jpg
o569106638.jpg
o762156041.jpg
o2058114988.jpg