26 października 2021

Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia aktów powołań w skład Rady Ministrów

Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia aktów powołań w skład Rady Ministrów

Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia aktów powołań w skład Rady Ministrów

Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia aktów powołań w skład Rady Ministrów

Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia aktów powołań w skład Rady Ministrów

Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia aktów powołań w skład Rady Ministrów

Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia aktów powołań w skład Rady Ministrów

Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia aktów powołań w skład Rady Ministrów

Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia aktów powołań w skład Rady Ministrów

Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia aktów powołań w skład Rady Ministrów

Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia aktów powołań w skład Rady Ministrów

Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia aktów powołań w skład Rady Ministrów

Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia aktów powołań w skład Rady Ministrów

Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia aktów powołań w skład Rady Ministrów

Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia aktów powołań w skład Rady Ministrów

Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia aktów powołań w skład Rady Ministrów

Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia aktów powołań w skład Rady Ministrów

Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia aktów powołań w skład Rady Ministrów

Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia aktów powołań w skład Rady Ministrów

Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia aktów powołań w skład Rady Ministrów

Pałac Prezydencki | Uroczystość wręczenia aktów powołań w skład Rady Ministrów

o1810462351.jpg
o1800947629.jpg
o1632616776.jpg
o1280563810.jpg
o630168321.jpg
o1434693368.jpg
o1580813244.jpg
o1230914464.jpg
o1276612679.jpg
o467949410.jpg
o55566614.jpg
o352522718.jpg
o1212727705.jpg
o1811744412.jpg
o727182957.jpg
o1801953582.jpg
o511504140.jpg
o1437950849.jpg
o128723710.jpg
o740745635.jpg
o1239067082.jpg

Prezydent RP Andrzej Duda postanowieniem z dnia 26 października 2021 r. odwołał z dniem 26 października 2021 r.:

Piotra Tadeusza Glińskiego  ze składu Rady Ministrów, z urzędów Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego

Tadeusza Piotra Kościńskiego – ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Grzegorza Pudę – ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Michała Tadeusza Kurtykę – ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra Klimatu i Środowiska

Ponadto, Prezydent RP postanowieniem z dnia 26 października 2021 r. powołał z dniem 26 października 2021 r.:

Piotra Tadeusza Glińskiego – na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego

Henryka Kowalczyka – na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kamila Bortniczuka – na urząd Ministra Sportu i Turystyki

Tadeusza Piotra Kościńskiego – na urząd Ministra Finansów

Piotra Nowaka – na urząd Ministra Rozwoju i Technologii

Annę Moskwę – na urząd Ministra Klimatu i Środowiska

Grzegorza Pudę – na urząd Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

– W zdecydowanej większości pracowaliście Państwo już w rządzie i doskonale wiecie, co to znaczy – macie ogromne doświadczenie – powiedział Prezydent RP do nowo mianowanych ministrów.

CAŁE WYSTĄPIENIE >>

Andrzej Duda zapewnił, że Pałac Prezydencki jest dla nich „otwarty”. – Staram się, żeby współpraca z rządem układała się jak najlepiej, żebyśmy działali wspólnie – powiedział.

Zmiany w składzie Rady Ministrów - zdjęcie w treści artykułu

Zmiany w składzie Rady Ministrów - zdjęcie w treści artykułu nr 1